Praha

(vedenie spoločnosti)

Pragolab s.r.o.
Nad Krocínkou 55/285
190 00 Praha 9 - Prosek
Česká republika

Tel.: +420 284 813 020

Email: pragolab@pragolab.cz

IČO: 48029289
DIČ: CZ48029289

Firma zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 14590

Zobraziť na mape

Kontaktné osoby

Brno

Pragolab s.r.o.
Jamborova 32/3181
615 00 Brno - Židenice
Česká republika

Tel.: +420 515 908 772

Email: brno@pragolab.cz

Zobraziť na mape

Kontaktné osoby

Bratislava

PRAGOLAB s.r.o.
Drieňová 34/1712
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 243 294 436

Email: bratislava@pragolab.sk

IČO: 31352839
IČ DPH: SK2020325142

Firma zapísaná v O.R. Okresného súdu Bratislava I, Odd: s.r.o., vložka 5279/B

Zobraziť na mape

Kontaktné osoby

Vedenie spoločnosti

Bc. Ladislav Náměstek, ml.

namestekjr@pragolab.cz
+420 603 480 755
konateľ spoločnosti

Ing. Ladislav Náměstek

namestek@pragolab.cz
prokurista, ďalej i predaj chromatografie, MS, LIMS, automatizácie, lyofilizácia

Ing. Hana  Náměstková

namestkova@pragolab.cz
prokuristka, vedenie ekonomickej agendy, zástupca vedenia pre kvalitu

Manažment spoločnosti

Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

placek@pragolab.cz
+420 733 656 164
manažér predaja – chromatografia a hmotnostná spektrometria

Ing. Martin Kopecký, Ph.D.

kopecky@pragolab.cz
+420 736 622 585
manažér predaja – optická mikroskopia a príprava vzoriek


Ing. Karel Voldřich

voldrich@pragolab.cz
+420 770 162 883
manažér predaja – anorganická a fyzikálna analýza

Ing. Dana Kleinová

kleinova@pragolab.cz
+420 277 779 891
manažér oddelenia realizácie

Praha obchod

Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

placek@pragolab.cz
+420 733 656 164
hmotnostná spektrometria LC-MS

Ing. Magdalena Voldřichová

voldrichova@pragolab.cz
+420 603 289 373
chromatografia, MS, AOX, TS, TN, TX, EA, UV-VIS, automatické spektrometre, automatizovaná príprava vzoriek

Zuzana Snížková

snizkova@pragolab.cz
+420 603 503 886
chromatografický a iný spotrebný materiál

Ing. Petra Volfová, Ph.D.

volfova@pragolab.cz
+420 775 400 870
fyzikálne metódy (viskozita, extrúzia, sorpcia, pórovitosť, tepelná analýza, veľkosť častíc a ďalšie)


Veronika Bartáková

bartakova@pragolab.cz
+420 775 073 715
asistentka obchodného oddelenia, marketing

Ing. Martin Kopecký, Ph.D.

kopecky@pragolab.cz
+420 736 622 585
optická mikroskopia - Life Science, priemysel

Mgr. Jakub Karas

karas@pragolab.cz
+420 775 853 051
optická mikroskopia - Life Science

Ing. Karel Voldřich

voldrich@pragolab.cz
+420 770 162 883
anorganická a fyzikálna analýza

Ing. Jiří Dalecký

dalecky@pragolab.cz
+420 603 523 720
UV-VIS, centrifúgy, laboratórne lyofilizátory, termostaty, ultrazvuk


Mgr. Jan Buček

bucek@pragolab.cz
+420 770 120 762
hmotnostná spektrometria LC-MS, trojité kvadrupóly

Praha servis

Ing. Jaroslav Staněk

stanek@pragolab.cz
+420 603 427 775
chromatografia, Hg-porozimetria, elementárne analyzátory, TN, TS, TX, AOX

Mgr. Jan Buček

bucek@pragolab.cz
+420 770 120 762
LC-MS, IC

Aleš Hrádek

hradek@pragolab.cz
+420 603 503 885
elementárne analyzátory, GC, GC-MS, ASE

Mgr. Vojtěch Erban

erban@pragolab.cz
+420 778 447 947
XRF, OES

Ing. Tomáš Rohrbacher

rohrbacher@pragolab.cz
+420 736 622 636
optická mikroskopia

Ing. Radim Kruliš

krulis@pragolab.cz
+420 770 148 990
HPLC, iónová chromatografia, automatické spektrometre

Jiří Jirsa

jirsa@pragolab.cz
+420 602 210 918
predajca servisných služieb

Mgr. Marek Harvila

harvila@pragolab.cz
+420 777 480 660
AAS, ICP

Realizácia

Ing. Dana Kleinová

kleinova@pragolab.cz
+420 277 779 891
manažér realizácie

Jana Malinová

malinova@pragolab.cz
+420 277 779 897
realizácia servisných objednávok, fakturácia

Julie Stefanová

stefanova@pragolab.cz
+420 277 779 890
realizácia objednávok, fakturácia, logistika

Bc. Nikola Durkačová

durkacova@pragolab.cz
+420 277 779 898
realizácia objednávok, fakturácia, logistika

Brno obchod

Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

placek@pragolab.cz
+420 733 656 164
LC-MS, NMR spektrometria

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

novak@pragolab.cz
+420 778 757 972
chromatografia, MS, automatizovaná príprava vzoriek

Ing. Viktor Škořík, Ph.D.

skorik@pragolab.cz
+420 730 150 776
optická mikroskopia

Mgr. Michaela Barycharová  

barycharova@pragolab.cz
+420 736 622 897
chromatografický a iný spotrebný materiál

Doc. RNDr. Pavel Janderka, CSc.

janderka@pragolab.cz
+420 731 612 330
AAS, ICP, ICP-MS, UV-VIS, XPS/ESCA, elektrochémia


Mgr. Lucie Krajcarová, Ph.D.

krajcarova@pragolab.cz
+420 736 622 582
AAS, ICP, ICP-MS, XRF, UV-VIS, OEA

Mgr. Anna Pleskačová, Ph.D.

pleskacova@pragolab.cz
+420 736 622 219
fyzikálne metódy (viskozita, extrúzie, sorpcia, pórovitosť, tepelná analýza, veľkosť častíc a ďalšie)

Ing. David Petráš

petras@pragolab.cz
+420 770 124 494
UV-VIS, centrifúgy, lyofilizátory

Ing. Ivana Eliášová

eliasova@pragolab.cz
Materská dovolenka

Brno servis

Mgr. Martin Tyleček

tylecek@pragolab.cz
+420 603 202 512
GC, GC-MS, elementárne analyzátory, aplikačná podpora na vybrané techniky

Ing. Martin Smrž

smrz@pragolab.cz
+420 775 852 959
optická mikroskopia, centrifúgy, lyofilizácia, termostaty a iné

Bc. Radim Palkovský

palkovsky@pragolab.cz
+420 730 150 781
AAS, ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS

Ing. Jiří Maleček, Ph.D.

malecek@pragolab.cz
+420 778 427 088
HPLC, LC-MS, IC

Ing. Martin Raška

raska@pragolab.cz
+420 733 533 788
automatické spektrometre, centrifúgy, lyofilizácia, termostaty, air monitoring, viskozimetre, DVS, SEA

Ing. Jakub Lysoň

lyson@pragolab.cz
+420 603 213 683
HPLC, IC, TOC, viskozimetre, porozimetre

Vlastimil Šlopek

slopek@pragolab.cz
+420 777 366 631
XRF, OES


Realizácia

Ing. Dana Kleinová

kleinova@pragolab.cz
+420 277 779 891
realizácie objednávok, logistika, kvalita

Jana Malinová

malinova@pragolab.cz
+420 277 779 897
realizácia servisných objednávok, fakturácia

Julie Stefanová

stefanova@pragolab.cz
+420 277 779 890
realizácie objednávok, fakturácia, logistika

Bc. Nikola Durkačová

durkacova@pragolab.cz
+420 277 779 898
realizácie objednávok, fakturácia, logistika

Bratislava obchod

RNDr. Mariana Danková, PhD.

dankova@pragolab.sk
+421 903 459 596
prokuristka, MS, HRMS, molekulová spektroskopia (FTIR, Raman), spaľovacie techniky

RNDr. Monika Kondeková, PhD.

kondekova@pragolab.sk
+421 903 999 956
chromatografia (HPLC, IC, GC/GC-MS), lyofylizátory, predúpravné techniky

Ing. Sabína Lociová

lociova@pragolab.sk
+421 910 333 956
AAS, ICP, ICP-MS, XRF, UV-VIS, centrifúgy

Ján Gmitro

gmitro@pragolab.sk
+421 903 157 189
on-line merače hrúbok a povlakov Thermo Fisher Scientific

Ing. Daniel Brezovský

brezovsky@pragolab.sk
+421 903 486 645
optická mikroskopia

Mgr. Pavel Škvára, PhD.

skvara@pragolab.sk
+421 903 131 131
chromatografický a iný spotrebný materiál

Mgr. Agneša Klemászová

klemaszova@pragolab.sk
+421 243 428 605
asistentka obchodného oddelenia

Bratislava servis

Ing. Rudolf Balla

balla@pragolab.sk
+421 903 459 597
chromatografia, AAS, ICP, elementárne analyzátory, centrifúgy, lyofilizátory

Štefan Manca

manca@pragolab.sk
+421 910 966 833
molekulová spektroskopia (UV/VIS, FTIR, Raman), elementárne analyzátory (spaľovacie techniky)

Bc. Adrián Bohuš

bohus@pragolab.sk
+421 903 955 355
optická mikroskopia

RNDr. Jozef Uhrovčík, PhD.

uhrovcik@pragolab.sk
+421 903 555 085
chromatografia, AAS, ICP, ICP-MS, fogging testery

Mgr. Matej Rumpel

rumpel@pragolab.sk
+421 903 504 062
iónová chromatografia

Realizácia

Ing. Jana Mezerová

mezerova@pragolab.sk
+421 243 294 436
realizácia a fakturácia tovaru, logistika

Silvia Shehatová

shehatova@pragolab.sk
+421 243 427 658
realizácia a fakturácia objednávok servisu, fakturácia tovaru

RNDr. Mária Chorváthová

chorvathova@pragolab.sk
materská dovolenka