Praha

(vedenie spoločnosti)

Pragolab s.r.o.
Nad Krocínkou 55/285
190 00 Praha 9 - Prosek
Česká republika

Tel.: +420 284 813 020

Email: pragolab@pragolab.cz

IČO: 48029289
DIČ: CZ48029289

Firma zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 14590

Zobraziť na mape

Kontaktné osoby

Brno

Pragolab s.r.o.
Jamborova 32/3181
615 00 Brno - Židenice
Česká republika

Tel.: +420 515 908 772

Email: brno@pragolab.cz

Zobraziť na mape

Kontaktné osoby

Bratislava

Pragolab s.r.o.
Drieňová 34/1712
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 243 294 436

Email: bratislava@pragolab.sk

IČO: 31352839
IČ DPH: SK2020325142

Firma zapísaná v O.R. Okresného súdu Bratislava I, Odd: s.r.o., vložka 5279/B

Zobraziť na mape

Kontaktné osoby

Vedenie spoločnosti

Bc. Ladislav Náměstek, ml.

namestekjr@pragolab.cz
+420 603 480 755
Konateľ spoločnosti

Ing. Ladislav Náměstek

namestek@pragolab.cz
Prokurista, ďalej i predaj chromatografie, MS, LIMS, Automatizácie, Lyofilizácia

Ing. Hana  Náměstková

namestkova@pragolab.cz
Prokuristka, Vedenie ekonomickej agendy, Zástupca vedenia pre kvalitu

Manažment spoločnosti

Ing. Karel Voldřich

voldrich@pragolab.cz
+420 770 162 883
Manažér predaja - anorganická a fyzikálne analýza

Ing. Martin Kopecký, Ph.D.

kopecky@pragolab.cz
+420 736 622 585
Manažér predaja - optická mikroskopia

Ing. Dana Kleinová

kleinova@pragolab.cz
+420 277 779 891
Realizácie objednávok, Logistika, Akosť

Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

placek@pragolab.cz
+420 733 656 164
Manažér predaja - chromatografické metódy

Luboš Fiedler

fiedler@pragolab.cz
+420 770 183 800
Marketingový manažér

Praha obchod

Ing. Magdalena Voldřichová

voldrichova@pragolab.cz
+420 603 289 373
Chromatografie, MS, AOX, TS, TN, TX, EA, UV-VIS, Automatické spektrometre, Automatizovaná príprava vzoriek

Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

placek@pragolab.cz
+420 733 656 164
LC-MS, NMR spektrometria

Ing. Petra Volfová, Ph.D.

volfova@pragolab.cz
+420 775 400 870
Fyzikálne metódy (viskozita, extrúzie, sorpcia, pórovitosť, tepelná analýza, veľkosť častíc a ďalšie)


Ing. Jiří Dalecký

dalecky@pragolab.cz
+420 603 523 720
UV-VIS, Centrifúgy, Laboratórne mrazový, Termostaty, Ultrazvuk

Ing. Martin Kopecký, Ph.D.

kopecky@pragolab.cz
+420 736 622 585
Optická mikroskopia

Mgr. Jakub Karas

karas@pragolab.cz
+420 775 853 051
Optická mikroskopia - widefield

Mgr. Veronika Pliskova

pliskova@pragolab.cz
+420 603 503 886
Chromatografický a iný spotrebný materiál

Ing. Iva Klusáčková

klusackova@pragolab.cz
+420 736 622 584
AAS, ICP, ICP-MS, XRF, OEA

Praha servis

Jaroslav Staněk

stanek@pragolab.cz
+420 603 427 775
Chromatografie, Hg porozimetrie, Elementárne analyzátory, TN, TS, TX, AOX

RNDr. Jozef Uhrovčík,Ph.D.

uhrovcik@pragolab.sk
+421 903 555 085
Chromatografie, AAS, ICP, Elementárnych analyzátory

Aleš Hrádek

hradek@pragolab.cz
+420 603 503 885
Elementárne analyzátory, GC, GC-MS, ASE

Mgr. Vojtěch Erban

erban@pragolab.cz
+420 778 447 947
XRF, OES

Ing. Tomáš Rohrbacher

rohrbacher@pragolab.cz
+420 736 622 636
Optická mikroskopia

Ing. Radim Kruliš

krulis@pragolab.cz
+420 770 148 990
HPLC, Iónová chromatografia, Automatické spektrometre

Bc. Radim Palkovský

palkovsky@pragolab.cz
+420 730 150 781
AAS, ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS

Mgr. Marek Harvila

harvila@pragolab.cz
+420 777 480 660
AAS, ICP

Vývoj

Kamil Petrus

petrus@pragolab.cz
+420 603 427 776
Vývojový pracovník

Realizácia

Ing. Dana Kleinová

kleinova@pragolab.cz
+420 277 779 891
Realizácie objednávok, Logistika, Kvalita, Realizácia servisných objednávok

Jana Malinová

malinova@pragolab.cz
+420 277 779 897
Realizácia servisných objednávok, Fakturácia

Julie Stefanová

stefanova@pragolab.cz
+420 277 779 890
Realizácie objednávok, Fakturácia, Logistika

Kateřina Beranová

beranova@pragolab.cz
+420 277 779 897
Realizácie objednávok, Fakturácia, Logistika

Brno obchod

Ing. Lukáš Plaček, Ph.D.

placek@pragolab.cz
+420 733 656 164
LC-MS, NMR spektrometrie

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

novak@pragolab.cz
+420 778 757 972
Chromatografie, MS, Automatizovaná príprava vzoriek

Ing. Viktor Škořík, Ph.D.

skorik@pragolab.cz
+420 730 150 776
Optická mikroskopia

Ing. David Janča

janca@pragolab.cz
+420 736 622 897
Chromatografický a iný spotrebný materiál


Mgr. Lucie Krajcarová

krajcarova@pragolab.cz
+420 736 622 582
AAS, ICP, ICP-MS, XRF, UV-VIS, OEA

Ing. Ivana Eliášová

eliasova@pragolab.cz
Materská dovolenka

Doc. Pavel Janderka, CSc.

janderka@pragolab.cz
+420 731 612 330
AAS, ICP, ICP-MS, UV-VIS, XPS/ESCA, Elektrochémia

Mgr. Anna Pleskačová

pleskacova@pragolab.cz
+420 736 622 219
Fyzikálne metódy (viskozita, extrúzie, sorpcia, pórovitosť, tepelná analýza, veľkosť častíc a ďalšie)

Brno servis

Mgr. Martin Tyleček

tylecek@pragolab.cz
+420 603 202 512
GC, GC-MS, Elementárne analyzátory, Aplikačné podpora na vybrané techniky

Ing. Martin Smrž

smrz@pragolab.cz
+420 775 852 959
Optická mikroskopia, Centrifúgy, Lyofilizácia, Termostaty a iné

Mgr. Jan Buček

bucek@pragolab.cz
+420 770 120 762
LC-MS, GC-MS, IC, HPLC

Bc. Radim Palkovský

palkovsky@pragolab.cz
+420 730 150 781
AAS, ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS

Ing. Jiří Maleček, Ph.D.

malecek@pragolab.cz
+420 778 427 088
HPLC, LC-MS, IC

Ing. Martin Raška

raska@pragolab.cz
+420 733 533 788
Automatické spektrometre, Centrifúgy, Lyofilizácia, Termostaty, Air monitoring, Viskozimetre, DVS, SEA

Ing. Jakub Lysoň

lyson@pragolab.cz
+420 603 213 683
HPLC, IC, TOC, Viskozimetre, Porozimetry

RNDr. Jozef Uhrovčík,Ph.D.

uhrovcik@pragolab.sk
+421 903 555 085
Chromatografia, AAS, ICP, Elementárne analyzátory

Vlastimil Šlopek

slopek@pragolab.cz
+420 777 366 631
XRF, OES


Realizácia

Ing. Dana Kleinová

kleinova@pragolab.cz
+420 277 779 891
Realizácie objednávok, Logistika, Akosť

Jana Malinova

malinova@pragolab.cz
+420 277 779 897
Realizácia servisných objednávok, Fakturácia

Julie Stefanová

stefanova@pragolab.cz
+420 277 779 890
Realizácie objednávok, Fakturácia, Logistika

Kateřina Beranová

beranova@pragolab.cz
+420 277 779 897
Realizácie objednávok, Fakturácia, Logistika

Bratislava obchod

Mariana Danková

dankova@pragolab.sk
+421 903 459 596
Prokuristka, chromatografia, MS, FTIR, AOX, TOC, TS, TN, TX, LIM

Monika Kondeková

kondekova@pragolab.sk
+421 903 999 956
Chromatografia (HPLC, IC, GC/GC-MS), Centrifúgy, Lyofylizátory, Predúpravné techniky

Sabína Lociová

lociova@pragolab.sk
+421 910 333 956
Chromatografický a iný spotrebný materiál

Vladimír Čižmár

cizmar@pragolab.sk
+421 903 131 131
XRF, OES, AAS, ICP, ICP-MS, UV-VIS

Daniel Brezovský

brezovsky@pragolab.sk
+421 903 486 645
Optická mikroskopia

Agneša Klemászová

klemaszova@pragolab.sk
+421 243 428 605
Asistentka obchodného oddelenia

Bratislava servis

Rudolf Balla

balla@pragolab.sk
+421 903 459 597
Chromatografia, AAS, ICP, Elementárne analyzátory

Štefan Manca

manca@pragolab.sk
+421 910 966 833
FTIR, Molekulárna spektroskopia, UV / VIS, NanoDrop, elementárne analyzátory

RNDr. Jozef Uhrovčík, PhD.

uhrovcik@pragolab.sk
+421 903 555 085
Chromatografia, AAS, ICP, elementárne analyzátory

Ing. Martin Smrž

smrz@pragolab.cz
+420 775 852 959
Optická mikroskopia a iné

Realizácia

Jana Mezerová

mezerova@pragolab.sk
+421 243 294 436
Realizácia a fakturácia tovaru, Logistika

Silvia Shehatová

shehatova@pragolab.sk
+421 243 427 658
Realizácia a fakturácia objednávok servisu, Fakturácia tovaru

Mária Chorváthová

chorvathova@pragolab.sk
Materská dovolenka