Opäť sme získali certifikát ISO 9001:2008

Už niekoľko rokov udržuje spoločnosť Pragolab s.r.o. vysokú kvalitu poskytovaných služieb a výrobkov zákazníkom, dodržiavaním zásad a plnením požiadaviek normy systému manažérstva kvality.

S radosťou Vás informujeme, že spoločnosť Pragolab s.r.o. opäť úspešne prešla certifikáciou ISO 9001:2008 a bola uznaná zhodnou s požiadavkami tejto normy.

  • Certifikát je platný pre nasledujúci rozsah: Predaj a servis laboratórnych prístrojov a zariadení.
Sme radi, že môžeme zabezpečiť našim zákazníkom kvalitný servis.

Pragolab s.r.o.

ISO_9001_COL

Pragolab_cert_9k_CC2_SVK_open.jpg