Antaris MX FT-NIR procesný analyzátor

O produkte

Optimalizujte svoje testovanie QC vzdialeným monitorovaním procesu pomocou technológie simultánneho zberu dát multiplexovania s optickými vláknami a integrovanej komunikácie so spätnou väzbou v reálnom čase s  procesným analyzátorom Thermo Scientific™ Antaris™ MX FT-NIR. Analyzátor Antaris MX FT-NIR poskytuje kompletné riešenie vhodné pre daný účel pre analýzu materiálov v mieste použitia a online monitorovanie procesov. 
Systém využíva analýzu pomocou optickej sondy, pričom pre Antaris MX sú k dispozícii pre dva alebo štyri kanály, čo umožňuje simultánne meranie až zo štyroch bodov. Systém má unikátne riešenie referenčných kanálov, takže 4 kanály môžu byť plne využité pre procesnú analýzu, vrátane referencie.

Vybrané aplikácie: