Robotický spektrometer Gallery

O produkte

Najnovším hitom v laboratóriu vôd a nápojov je v poslednej dobe automatický spektrometer GALLERY, AQUAKEM ARENA od firmy Thermo Fisher Scientific, ktorý je schopný nahradiť prácu niekoľkých laboratórnych pracovníkov.

Pracuje vo VIS oblasti a umožňuje výrazne zjednodušiť tieto stanovenia:


V oblasti analýzy vôd:
  • Al, Ca, Cu, Fe+2, Cr+6, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn, B, Br-, Cl-, F-, voľné a celkové CN-, P, Si, CHSKCr, tvrdosť, alkalita, N v NO2-, NO3-, NH3, NH4+, celkový dusík (Kjeldahl), SO4-2, SO3-2, fenoly, močovinu, pH a vodivosť.
V oblasti nápojov:
  • kyseliny: celkové a prchavé, vínna, šťaveľová, L- a D-jablčná, L a D-mliečna, D-izocitrónová a citrónová, octová, askorbová, asparágová, ß-hydroxymaslová, mravčia, glukónová
  • cukry: glukóza, fruktóza, sacharóza, laktóza a galaktóza a ich kombinácia, acetaldehyd, glycerol, etanol, hydroxymetylfurfural, asparagín, cholesterol, diacetát/amyláza, DON (vomitoxín), FAN, hesperidín, hydroxyprolín, SO2 voľný a viazaný, D-sorbitol/xylitol, farba vína a iných nápojov, vrátane horeuvedených parametrov vôd
Pre analýzu pív je pripravená jedinečná varianta, vykonávajúca tieto stanovenia:
  • všetky vyššie uvedené stanovenia a  ďalej: NOPA, ß-glukán, horkosť (horké látky)
U niektorých stanovení je potrebné vykonať predúpravu vzoriek.

Spektrometer je otvorený systém, laboratórium môže do prístroja vložiť aj metódu vyvinutú vlastnými silami.

Proti klasickým metódam má však niekoľko podstatných výhod. Jedná sa o automat, ktorý automaticky vykonáva každé jedno stanovenie bez intervencie laboranta. Na trhu je niekoľko variantov prístroja, ktoré sa líšia kapacitou stanovenia. Tieto počty sa pohybujú v rozmedzí 100 - 600 testov za hodinu.

Jeho obrovskou výhodou je minimálna spotreba vzorky a s tým je spojená aj minimálna spotreba reagencií a reakčných činidiel. Prístroj potrebuje na analýzu 100 - 250 μl vzorky a teda aj spotreba ďalších činidiel sa pohybuje v desiatkach mikrolitrov.

Nezanedbateľnou prednosťou je aj použitie jednorazových plastových kyviet, vďaka tomu nemôže dôjsť k vzájomnej kontaminácii stanovení.

Väčšina laboratórií nepozná koncentrácie jednotlivých polutantov vo vzorke, preto je pre nich neoceniteľná aj ďalšia možnosť prístroja, a to dodatočné riedenie vzorky, v ktorej sa koncentrácia stanovovaných zložiek dostala mimo rozsah kalibračný rozsah použitej metódy. Ak poznáme jeho koncentráciu a je vyššia ako naša kalibračná krivka, vykoná prístroj na náš podnet aj nariedenie vzorky pred analýzou.

Srdcom prístroja je spektrometer s filtrami, ktoré vymedzujú presnú vlnovú dĺžku vhodnú pre jednotlivé stanovenia.