Robotický spektrometr Gallery

O produkte

Nejnovějším hitem v laboratoři vod a nápojů je v poslední době automatický spektrometr GALLERY, AQUAKEM a ARENA od firmy Thermo Fisher Scientific, který je schopen nahradit práci několika laboratorních pracovníků.

Pracuje ve VIS oblasti a jsou umožňuje výrazně zjednodušit tato stanovení


V oblasti analýzy vod
  • Al, Ca, Cu, Fe+2, Cr+6, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn, B, Br-, Cl-, F-, volné a celkové CN-, P, Si, CHSKCr, tvrdost, alkalita, N v NO2-, NO3-, NH3, NH4+, Kjeldahl,SO4-2, SO3-2 , fenoly, močovinu, pH a vodivost.
V oblasti nápojů
  • kyseliny: celkové a těkavé, vinná, šťavelová, L a D jablečná, L a D mléčná, D isocitronová a citronová, octová, askorbová, asparagová, ß-Hydroxymáselná, mravenčí, glukonová
  • cukry: glukoza, fruktóza, sacharóza, laktoza a galaktoza a jejich kombinace, Acetaldehyd, glycerol, etanol, hydroxymethylfurfural, asparagin, cholesterol, Diasetate/Amylaza, DON (Vomitoxin), FAN, hesperidin, hydroxyprolin, SO2 volný a vázaný, D-Sorbitol / Xylitol, barva vína a ostatních nápojů, včetně všech parametrů vod
Pro analýzu piv je připravena jedinečná varianta, provádějící tato stanovení :
  • všechna výše uvedená stanovení a dále : NOPA, ß-glukan, hořkost
U některých stanovení je však zapotřebí provést předúpravu vzorku.

Jedná se o otevřený systém, laboratoř může do přístroje vložit i metodu vyvinutou vlastními silami.

Proti klasickým metodám má však několik podstatných výhod. Jedná se o automat se samplerem, který automaticky provádí jednoho stanovení bez intervence laboranta. Na trhu je několik variant přístroje, které se liší v kapacitě stanovení. Tyto počty se pohybují v rozmezí 100 – 600 vzorků za hodinu.

Jeho obrovskou výhodou je minimální spotřeba vzorku a s tím je spojena i minimální spotřeba reagencií a vybarvovacích činidel. Přístroj bere k analýze 100 – 250 µl vzorku a tudíž i spotřeba dalších činidel se pohybuje v desítkách mikrolitrů.

Nezanedbatelnou předností je i použití jednorázových plastových kyvet, díky tomu nemůže dojít ke vzájemné kontaminaci stanovení.

Většina laboratoří nezná koncentrace jednotlivých polutantů ve vzorku, proto je pro ně neocenitelná i další možnost přístroje a to je dodatečné ředění vzorku, který se dostal mimo rozsah metody. Pokud známe jeho koncentraci a je vyšší než naše kalibrační křivka, provede přístroj na náš podnět i naředění vzorku před analýzou.

Srdcem přístroje je spektrometr s filtry vymezující přesnou vlnovou délku vhodnou pro jednotlivá stanovení.