Multikanálové kremenné kryštálové mikrováhy - QCM/eQCM

Firma Bio-Logic SAS (Claix, Francie) rozširuje portfólio prístrojov o multikanálové kremenné kryštálové mikrováhy (QCM) pre štúdium povrchov a povrchových procesov ako napríklad adsorpcia/desorpcia, vylučovanie/rozpúšťanie povrchových filmov, ďalej tiež k charakterizácii molekulových interakcií, proteínových konformačných zmien apod.

Francúzska firma Bio-Logic SAS systematicky vyvíja a produkuje rozsiahly program vedeckej, výskumnej a testovacej elektrochemickej prístrojovej techniky, napr. potenciostatov/galvanostatov, jedno- a viackanálových, boosterov, elektrochemických skenovacích systémov, testovacích staníc batérií, akumulátorov a palivových článkov. Má taktiež aj rozsiahlu divíziu vývoja a výroby zariadení pre rýchle kinetické metódy ako sú Stopped-Flow, Quench-Flow, mT-Jump, Freeze-Quench, EPR Stopped-Flow, typicky so spektroskopickou, CD a vodivostnou detekciou. Takmer 30 rokov existencie Bio-Logic SAS umožňuje prinášať na trh pravidelné inovácie aj úplne nové analytické zariadenia a technické riešenia.

Novým príspevkom je spoločný produkt spolupráce s firmou Advanced Wave Sensors, ktorými sú multikanálové kremenné kryštálové mikrováhy AWS A20 (obr. 1).

  eQCM 20AWSensors

Obr. 1 Multikanálové kremenné kryštálové mikrováhy (QCM/eQCM) AWS A20

Na základe platnosti lineárnej relácie medzi zmenou hmotnosti alebo štruktúry vrstiev na povrchu kryštálu a zmenou frekvencie, podľa Sauerbreyho rovnice, mikrováhy citlivo reagujúcu na zmenu frekvencie kryštálu v dôsledku zmien na povrchu kryštálu, ako sú: adsorpcia/desorpcia, vylučovanie/rozpúšťanie povrchových filmov, v dôsledku chemických, biochemických, biologických či elektrochemických procesov. Mikrováhy je tiež možné použiť k charakterizácii molekulových interakcií, proteínových konformačných zmien apod.

Kremenné mikrováhy A20 môžu byť konfigurované pre sledovanie procesov v statickom alebo prietokovom móde, môžu byť doplnené jednotkou pre riadenie tokov roztokov-reagentov v rozsahu dávkovania 3 μl - 25 μl, s možnosťou kontroly teploty (Peltiere). Pre štúdium elektrochemicky iniciovaných či elektrochemicky závislých procesov, môžu byť mikrováhy integrované s potenciostatmi Bio-Logic (s platformou VMP-300) a sledované priamo v prostredí SW EC-Lab (viď Obr. 2). Mikrováhy môžu byť osadené jedným až štyrmi nezávislými meracími modulmi s rozsahom frekvencie 5 MHz - 160 MHz, s rozlíšením 1 mHz.

  eQCM_AWSensors_VSP300_2

Obr. 2 Multikanálové kryštálové mikrováhy A20 s jednotkou riadenia toku F20 a multipotenciostatom VSP-300

Multikanálové, precízne, kremenné mikrováhy A20 s jednotkou riadenia toku F20, predstavujú špičkové, multifunkčné, konfigurovateľné zariadenia, umožňujúce realizovať statické aj prietokové experimenty k sledovaniu povrchových zmien a povrchových procesov i elektrochemicky závislých, zber dát, ich analýzu a vyhodnotenie.

Pre ďalšie informácie o prístrojovej technike spoločnosti Bio-Logic SAS, kontaktujte odborného predajcu oficiálneho distribútora pre Českú a Slovenskú republiku: PRAGOLAB s.r.o. ( www.pragolab.sk ).