Nové moduly a nástroje pre automatizovanú prípravu vzoriek

PAL systémy švajčiarskej spoločnosti CTC Analytics vynikajú nielen ako precízne automatické dávkovače novej generácie pre chromatografické a MS aplikácie, ale tiež ako univerzálny nástroj pre automatickú prípravu vzoriek v on-line spojení so separačnou technikou alebo ako samostatne stojaci robot.

PAL_CTC

Obr. 1 PAL RTC spoločnosti CTC Analytics - robotická platforma pre prípravu vzoriek

V súčasnosti sú dostupné moduly zavesené na základnej horizontálnej platforme (agitátor, čítačka čiarového kódu, dilútor, wash station, heatex, kondicionačné stanice pre SPME, ventily, vortex), ktoré sú spolu s nástrojmi uchopiteľné pojazdným vertikálnym XYZ ramenom (striekačka na kvapaliny, headspace striekačka, SPME, ITEX). Stále sa však objavujú novšie a novšie aplikácie a požiadavky z laboratórií, čo sa odráža na mohutnom vývoji ďalších prvkov. V tomto roku sa môžeme tešiť na centrifúgu, otvárač/zatvárač vrchnákov a pipetovací nástroj.

Nove_moduly_a_nastroje

Obr. 2 Nové moduly a nástroje - centrifúga, otvárač/zatvárač vialiek a automatická pipeta – budú dostupné na prelome roka

Centrifúga ako veľmi využívaný nástroj v príprave vzoriek bude vhodná pre vialky o objeme 2 ml (odstr. sila 5000 g) alebo 20 ml (2700 g). Otvárač a zatvárač vialiek nachádza uplatnenie všade tam, kde nie je vhodné penetrovať septum, prípadne kde sa do vialky pridáva/odoberá fáza pomocou pipety. Pracovné označenie „Decapper“ pracuje so skrutkovacími uzávermi vialiek s objemom 2, 10, 20 a 40 ml. A konečne nástroj automatickej pipety, ktorý sa dá využiť ako pre transport kvapalín s jednorazovými špičkami, tak aj pre SPE aplikácie (SPE fáza ukotvená vo vnútri špičky).

Pre viac informácií si prosím stiahnite produktové listy ( centrifúga , decapper , pipeta ), prípadne kontaktujte našich obchodných zástupcov, sme Vám k dispozícii.