Bayer Pharma AG automatizovala proces detekcie cieľových molekúl

Servisné laboratórium hmotnostnej spektrometrie spoločnosti Bayer Pharma AG v nemeckom Wuppertali nahradilo existujúce HPLC-UV/MS vybavenie za dve identické zostavy Ultimate 3000 RSLC (UHPLC, Thermo Scientific) s  Exactive Plus (hr-MS, technológia Orbitrap , Thermo Scientific) a  automatizovanou softvérovou platformou na báze Chromeleonu pre ľahší, rýchlejší a automatický postup detekcie cieľových molekúl v reakčných zmesiach vývojových vzoriek.

Kľúčové kritériá v rozhodovaní implementácie automatizovaného systému tohto typu:

  1. chromatografický datasystém s pokročilými funkciami v ovládaní jednotlivých prístrojových modulov, vyhodnotení dát a hlavne ľahké reportovanie výsledkov s maximálnou informačnou nosnosťou
  2. vynikajúce rozlíšenie a stabilita hr-MS časti spolu s rýchlym prepínaním pozitívnej a negatívnej ionizácie v jednej analýze

sestava Ultimate 3000 RSLC

Nové automatizované laboratórium Bayer Pharma AG v nemeckom Wuppertali vybavené systémami Thermo Fisher Scientific.

Čas analýzy vzorky v novom automatizovanom laboratóriu (od príchodu vzorky po uloženie reportu na sieťový disk) sa skrátil na neuveriteľných 15 minút a úspešnosť identifikácie cieľovej molekuly v reakčnej zmesi dosiahla úroveň 90%.

Viac o implementácii nájdete tu , pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať ( dankova@pragolab.sk ).