NOVINKA - CD mikrodoštičkový analyzátor

Hinds Instruments (Hillsboro, Oregon), svetový líder v oblasti fotoelastických modulátorov (PEMs) a zariadení, ktoré ich využívajú a  Bio-Logic Science Instruments (Seyssinet-Pariset, France), oznámili, že uzatvárajú exkluzívnu marketingovú a obchodnú dohodu v súvislosti s novým mikrodoštičkovým readerom využívajúcim UV-VIS cirkulárny dichroizmus, vyvinutým firmou Hinds. Nová, dlhodobá zmluva kombinuje kvalitu a skúsenosti Hinds v oblasti polarizácie a chirálnych technológií, systémový prístup a globálnu pozíciu v oblasti CD spektroskopie a rýchlej kinetiky firmy Bio-Logic Science Instruments.

Spoločnosti Hinds Instruments a Bio-Logic Science Instruments prinášajú na rýchlo rastúci farmaceutický trh úplne novú generáciu prístrojov, veľkokapacitný systém pre rýchly skríning veľkého počtu vzoriek, využívajúci čítanie cirkulárneho dichroismu pre štandardné laboratórne mikrodoštičky. Ide o prvé, komerčne dostupné zariadenie, ktoré umožňuje realizovať vysokokapacitný skríning na základe chirality.

Obr. 1: CD Microplate Reader, Hinds Instruments

Obr. 1: CD Microplate Reader, Hinds Instruments

Zatiaľ čo CD spektrometre sú bežne dostupné už dlhší čas, tak ako iné spektrometre môžu vždy merať len jednu vzorku. CD Microplate Reader umožňuje „čítanie“ enantiomérneho zloženia až 96 vzoriek v štandardnej 96-jamkovej laboratórnej doštičke za menej než 2 minúty, pri jednej vlnovej dĺžke. CD reader eliminuje časovo náročné operácie spojené s prenosom vzoriek z jamky do kyvety, prepláchnutím kyviet a znižuje riziko kontaminácií pri práci s konvenčnými CD spektrometrami. K dispozícii je aj možnosť merania pri viacerých vlnových dĺžkach alebo i možnosť snímania plných CD spektier v rozsahu vlnových dĺžok 185 nm – 850 nm. Prednosťou sú taktiež veľmi kompaktné rozmery: 54 x 59 x 74 cm.

François Goy, prezident a majiteľ Bio-Logic Science Instruments (Seyssinet, France) hovorí: „Sme hrdí, že sme skombinovali silu polarizačnej a chirálnej technológie reprezentovanú vo svete firmou Hinds Instruments a našou svetovou obchodnou sieťou. Spolupracujeme s veľmi silným partnerom pre globálne uvedenie tohto produktu na trh. Tešíme sa na spoluprácu, aby sme predstavili tento vzrušujúci, nový produkt výskumným pracovníkom celého sveta, ktorí potrebujú vysoko výkonné merania CD pre chirálne liečivá“.

Bio-Logic Science Instruments je svetový líder v oblasti vývoja, výroby a distribúcie vedeckých a laboratórnych prístrojov a softvéru v oblasti rýchlych kinetických metód a aplikácií. „Vlajkovou loďou“ je CD spektrometer MOS-500 a mikroobjemový „stopped-flow“ mixér. Produkcia Bio-Logic tiež zahŕňa elektrochemickú inštrumentáciu s EIS, batériové testery a skenovacie elektrochemické mikroskopy. Výhradným distribútorom pre Českú a Slovenskú republiku je spoločnosť PRAGOLAB s.r.o..

Pre ďalšie informácie o CD Microplate Reader od Hinds Instruments a ďalšie prístroje od Bio-Logic Science Instruments kontaktujte odborného predajcu oficiálneho distribútora pre Českú a Slovenskú republiku PRAGOLAB s.r.o. .