NOVINKA – IC kolóna 4 um pre analýzu aniónov vo vzorkách s vysokou iónovou silou

Predstavujeme Vám novú IC kolónu Thermo Scientific Dionex IonPac AS29-Fast-4um s použitím uhličitanovej mobilnej fázy ideálnej pre analýzu aniónov vo vzorkách s vysokou iónovou silou.

  • Rýchla izokratická separácia bežných anorganických aniónov do desiatich minút
  • Analýza vzoriek s vysokou iónovou silou (vrátane nasýtených CO2) bez ovplyvnenia detekcie ostatných iónov
  • Robustná stacionárna fáza tolerantná voči kyslým a bázickým vzorkám bez predúpravy

Obr. 1: Analýza modelovej vzorky s vysokou iónovou silou na kolóne 4 x 150 mm

Obr. 1: Analýza modelovej vzorky s vysokou iónovou silou na kolóne 4 x 150 mm

Obr. 2: Analýza priemyselnej vzorky s kyselinou sírovou na kolóne 4 x 150 mm

Obr. 2: Analýza priemyselnej vzorky s kyselinou sírovou na kolóne 4 x 150 mm

Pre viac informácií kontaktujte našich špecialistov, prípadne si stiahnite produktový manuál .