Vyspelí novorodenci posilňujú rady Thermo Dionex

Vývojári iónových chromatografov Thermo Dionex zborili hranice medzi tradične rozdelenými IC systémami a posunuli nižšiu a strednú triedu prístrojov na úroveň špičky. Odpovedali tak na značný dopyt zákazníkov po cenovo dostupnej verzii aparatúr schopnej pojať kolóny s menšou veľkosťou častíc (vplyv trendu UHPLC) a dosiahnuť nižšie detekčné limity v analýze aniónov s uhličitanovou mobilnou fázou.

Rodina iónových chromatografov (viď obr. 1) dnes teda ráta štyri členy a každý z nich má svoje nenahraditeľné miesto. Model Aquion s novým systémom k potlačeniu vodivosti mobilnej fázy, tzv. supresorom, bude vhodnou alternatívou pre pracoviská, ktoré nie sú zaťažené veľkým počtom vzoriek pre analýzu anorganických aniónov či katiónov s vodivostnou detekciou. Multifunkčný Integrion oproti tomu je navrhnutý pre laboratóriá s vyššou priechodnosťou vzoriek, ako aj pre analytické centrá, kde sa neuspokoja len s vodivostnou detekciou a manuálnou prípravou mobilnej fázy – vysoko výkonný IC systém sa pýši možnosťami voľby detekcie (vodivostnou, UV, elektrochemickou, MS) a umožňuje tiež využiť elektrolytické generovanie mobilnej fázy. Kapilárnu ICS-4000 ocenia všetci, ktorí sa stretávajú s minimálnym objemom vzoriek a modulárna aparatúra ICS-5000 + je určená nadšencom s požiadavkami na duálny systém (napr. analýza aniónov a katiónov z jedného nástreku), kombináciu kvarternárneho čerpadla a generátoru mobilnej fázy, kombináciu kapilárnej a štandardnej chromatografie prípadne 2D chromatografie s možnosťou radu detekčných módov.

IC_obr1.jpg
Obr. 1: Rodinná fotografia iónových chromatografov Thermo Dionex.

Drvivá väčšina rutinných laboratórií si zvolí iónový chromatograf ako nástroj pre analýzu aniónov vo vodách a vždy stojí pred rozhodnutím, či zaviesť metódu založenú na štandardnej uhličitanovej mobilnej fáze alebo hydroxidovej. Návodom je spravidla požadovaný detekčný limit (hydroxidová fáza vedie k nižším detekčným limitom vďaka účinnosti supresie) a priechodnosť vzoriek (uhličitanová fáza sa spravidla pripravuje manuálne, hydroxidová sa generuje elektrolyticky aj v gradientovom priebehu). Ide potom o voľbu medzi IC aparatúrou Aquion na uhličitanovej báze, avšak s novým supresorom s vyššou účinnosťou (viď obr. 2) a IC Integrion, ktorý dokáže to isté, naviac pojme a tlakovo zvládne 4 um kolóny a môže byť osadený elektrolytickým generátorom mobilnej fázy aj ampérometrickým detektorom pre jednoduchšie analýzy mono- a disacharidov (príklady aplikácií na Integrione viď obr. 3).

IC_obr2.jpg
Obr. 2: Nové zariadenie k potlačeniu vodivosti uhličitanovej mobilnej fázy (supresor) vedie k 3-4 násobnému zmenšeniu hodnoty šumu základnej línie.

Trend použitia kolón so stále menšou veľkosťou častíc stacionárnej fázy je výrazne zaznamenávaný v poslednom desaťročí hlavne v HPLC, kde úctihodná hodnota veľkosti 1,5 um pri kolonách Accucore Vanquish implementovaná do rovnomenného UHPLC zariadenia vedie k vynikajúcemu priebehu Van Deemterovej krivky. Nie inak je tomu v iónovej chromatografii. S výraznejšou materiálovou limitáciou sú zákazníci (zatiaľ) uspokojení pokrokom vývojom na úroveň veľkosti častíc 4,0 um. Vyššie a užšie píky (viď obr. 4) rovnako ako možnosť „beztrestne“ zvýšiť prietok mobilnej fázy jasne poukazuje na fakt, že cesta vedie rovnakým smerom aj v iónovej chromatografii. A je len na Vás, či chcete ísť s dobou a využiť pre svoje úspechy ako aj pre úspechy Vášho laboratória to najlepšie, čo dnešný inštrumentálny svet ponúka.

IC_obr3.jpg
Obr. 3: Typické aplikácie s využitím HPIC Integrion.


IC_obr4.jpg
Obr. 4: Použitie stacionárnej fázy s časticami s priemerom 4 um a dopad na kvalitu IC separácie.