NOVINKA - Kompaktný elektrochemický mikroskop pre štúdium povrchov a povrchových procesov

Francúzska spoločnosť Bio-Logic SAS systematicky vyvíja a produkuje rozsiahly program vedeckej, výskumnej a testovacej elektrochemickej prístrojovej techniky, napr. potenciostatov/galvanostatov, jedno- aj viackanálových boosterov, elektrochemických skenovacích systémov, testovacích staníc, batérií, akumulátorov a palivových článkov. Takmer 30 rokov existencie Biologic SAS prináša pravidelne na trh inovácie aj úplne nové analytické zariadenia a technické riešenia.

Skupinu elektrochemických skenovacích systémov – mikroskopov teraz rozširuje nový prírastok: kompaktný skenovací mikroskop SECM150. SECM150 je - podobne ako jeho starší súrodenci M370 a M470 - založený na použití mikropróbov, kedy obrazový kontrast je funkciou lokálnej elektrochemickej aktivity študovaného povrchu. Pri klasickom elektrochemickom meraní je vyhodnocovaná odozva z celého povrchu vzorky bez ohľadu na plošné rozloženie elektro aktívnych centier. Skenovacie elektrochemické systémy umožňujú získať informáciu o lokálnych elektrochemických vlastnostiach a pomocou skenovania aj informáciu o laterálnom rozložení týchto vlastností na ploche vzorky, resp. jeho obraz.

Skenovací systém SECM150 umožňuje užívateľom spraviť prvý krok do sveta lokálnej elektrochémie. Je navrhnutý ako mimoriadne kompaktné zariadenie. Jeho rozmery 190 x 225 x 230 mm (polohovací systém s integrovanou celou), 90 x 235 x 180 mm (kontrolná jednotka) a bipotenciostat integrovaný priamo do kábla, umožňujú aj ľahké umiestnenie systému do rukavicového boxu.

Obr. 1: Kompaktný skenovací elektrochemický mikroskop SCEM150, Bio-Logic SAS

Obr. 1: Kompaktný skenovací elektrochemický mikroskop SCEM150, Bio-Logic SAS

Skenovací systém SECM150 v porovnaní s M470 alebo M370 umožňuje len techniku dc-SECM. Tento zdanlivý nedostatok nahrádzajú kompaktné rozmery, nízka cena a vynikajúce technické parametre, najmä rozlíšenie polohy lepšie ako 10 nm, rozsah skenovania v osiach X a Y je 200 μm. Bipotenciostat disponuje prúdovým rozlíšením 7,8 fA. Dedikovaný softvér umožňuje meranie v módoch:

  • Approach Curve
  • Line Scan
  • Area Scan
K dispozícii sú štandardné elektrochemické techniky ako CV, chronoamperometria, lineárna voltametria, chrono OCP.

SECM150 nájde využitie predovšetkým v oblasti štúdia sekundárnych zdrojov prúdu a materiálov pre ne, korózie a povrchových filmov, palivových článkov a fotokatalýzy, biosenzorov aj vo všeobecnej elektrochémii. K SECM150 sú k dispozícii novo vyvinuté kapilárne mikropróby teraz až do priemeru 1 µm.

Pre ďalšie informácie o inštrumentácii od Bio-Logic SAS kontaktujte odborného predajcu oficiálneho distribútora pre Českú a Slovenskú republiku PRAGOLAB s.r.o. .