Nové ICP-MS na báze TOF detektora

Švajčiarska firma TOFWERK, výrobca „Time of flight - TOF“ hmotnostných detektorov s najvyšším hmotnostným rozlíšením na trhu, v spolupráci so spoločnosťou Thermo Fisher Scientific, prináša zariadenie, kombinujúce to najlepšie z dvoch svetov hmotnostných spektrometrov. Jedným svetom je hmotnostná spektrometria s kvadrupólovým (Q-MS) filtrom a druhým svetom je detekcia na základe merania doby preletu (TOF). Zariadenie využíva spoľahlivú a robustnú platformu Thermo Scientific iCAP RQ – nový dávkovací systém, plazmový ionizačný systém, extrakčná a iónová optika s bezúdržbovým angulárnym deflektorom (viď obrázok). V reči skratiek je možné toto zariadenie popísať ako TOF-ICP-MS, alebo ako uvádza výrobca icp  TOF.

icp-ms-na-bazi-tof-detektoru

icp  TOF spektrometer s detekciou iónov pomocou TOF detektora, s platformou iCAP RQ, má celý rad výhod:

  • umožňuje analýzu všetkých prvkov vo vzorke na základe záznamu úplného hmotnostného spektra vzorky, prípadne nanočastice či jedného laserového pulzu, rovnako umožňuje úplné prvkové mapovanie aj veľkého počtu vzoriek,
  • umožňuje realizovať chemické mapovanie až päťdesiatkrát rýchlejšie v porovnaní s konvenčnými hmotnostnými spektrometrami,
  • umožňuje spojenie s laserovou abláciou (LA),
  • vysoké hmotnostné rozlíšenie eliminuje problém s množstvom interferencií, napr. interferencia 34 +18 16 + alebo rozlíšenie foriem, v ktorých sa prvok nachádza, napr. 197 Au + vs. 181 Ta 16 ,
  • unikátna technológia Thermo Scientific „Q-cell technology“ - reakčná kolízna cela s možnosťou diskriminácie ľahkých hmôt umožňuje potlačenie ďalších interferencií.

Zariadenie na český a slovenský trh prináša výhradný distribútor Pragolab s.r.o.