Digital LightSheet Systém Leica TCS SP8 DLS

Prístroj DLS dokáže kombinovať konfokálny mikroskop Leica TCS SP8 s LightSheet mikroskopom na jednom prístroji. Technológia SPIM, teda LightSheet bola roky len konkurenčnou záležitosťou. Vedecké oddelenie v  Leica Microsystems prišlo s unikátnym riešením osvetlenia z boku a možnosť pozorovania predovšetkým živých organizmov. Na obrázku je zobrazený reálny náhľad na priestor pre umiestnenie vzorky.

digital%20lightsheet.jpg             drosophila-eye-rotation.jpg
Obr. 1 Obrázok adaptéru na detekčnom objektíve a aplikácia Drosophila melanogaster.

Princíp je zobrazený na obr. 2 vľavo, kde je zobrazený svetelný lúč, ktorý prechádza vzorkou zo strany a je snímaný objektívom. Obr. 2 vpravo zobrazuje následnú fototoxicitu vzoriek pre klasické konfokálne alebo fluorescenčné snímanie a tiež pre SPIM technológiu. V riešení od Leica Microsystems je toto nasvietenie zo strany riešené pomocou adaptéru viď obr. 1, ktorý odráža zrkadlami svetlo na vzorku.


spim%20princip.jpg          drosophila-image-white1.jpg
Obr. 2 SPIM technológia + fototoxicita

Niekoľko unikátnych vlastností tohto systému v bodoch:
  • Znižuje fototoxicitu pozorovaných vzoriek.
  • Ľahké pozorovanie s CMOS kamerou s veľkou rýchlosťou.
  • Kombinácia konfokálneho mikroskopu a LightSheet technológie.
  • Veľmi rýchle snímanie, možnosť snímania srdečného cyklu a pod. aplikácií.
  • Kombinácia s inzertnou piezo vložkou do skenovacieho stolu.
  • Veľmi jednoduché grafické rozhranie pre ovládanie a snímanie.
  • Ľahká príprava vzoriek.
  • Online projekcia.
  • O dáta nikdy neprídete, všetko je automaticky uložené, môžete sa k uloženým dátam kedykoľvek vrátiť.

oko.jpg
Obr. 3 Ukážka softvéru pre analýzu dát.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať ( letovanec@pragolab.sk ).

Viac informácií a materiály na stiahnutie tu .