On-line purifikačný systém vody pre iónové chromatografy Thermo-Dionex

Novinka IC Pure Water Purification System spoločnosti Thermo Scientific posúva výkonnosti a úžitkové vlastnosti všetkých Dionex iónových chromatografov na vyššiu úroveň vďaka kontinuálnej produkcii ultra-čistej vody (18,2 MΩ.cm) používanej v drvivej väčšine IC analýz (anorganických aniónov a katiónov, organických kyselín, sacharidov či amínov). Poďme sa bližšie pozrieť na vlastnosti tohto systému.

Obr. 1: IC Pure Water Purification System spoločnosti Thermo Scientific

Obr. 1: IC Pure Water Purification System spoločnosti Thermo Scientific

Ultra-čistá voda je systémom generovaná (kvalitu je možné sledovať na displeji vo forme hodnôt TOC a vodivosti) pomocou reverznej osmózy, iónomeničových náplní, ultrafiltrácie a UV žiarenia priamo z pitnej vody. Odstránením anorganických iónov, organických látok a mikroorganizmov, nerozpustených látok a prípadných koloidov sa významne zvyšuje citlivosť a rozlíšenie separácie nielen stopovej a ultrastopovej analýzy. Voda vstupujúca do purifikačnej jednotky sa môže buď ručne doplňovať (interný 5-litrový alebo externý 20-litrový zásobník), prípadne napojiť na kontinuálny zdroj pitnej vody a aparatúra potom môže fungovať nepretržite. Upravenú vodu je možné odoberať pomocou dvoch on-line pripojení na iónový chromatograf (jeden pre tvorbu mobilnej fázy s eluent generátorom a druhý pre regeneráciu elektrolytického supresora), ale aj manuálne vďaka prítomnosti otočného ventilu.

Jednotka IC Pure Water Purification System je kompatibilná s celou produktovou líniou iónových chromatografov Thermo-Dionex a určite prispeje k zvýšeniu užívateľského komfortu a produktivity. Kontaktujte nás v prípade otázok, alebo sa podrobnejšie oboznámte s vlastnosťami tohto zariadenia v uvedených materiáloch.

Obr. 2: On-line napojenie IC Pure Water Purification systému na iónový chromatograf ICS-5000+

Obr. 2: On-line napojenie IC Pure Water Purification systému na iónový chromatograf ICS-5000+