NOVINKA - PGL TFECF BAP kit a PGL HFBCF BAP kit

Dobrá správa (hlavne pre „metabolomikov“ a spol.),
po mnohých mesiacoch spoločného úsilia s kolegami z BC v Českých Budějoviciach si Vám dovoľujeme ponúknuť absolútnu svetovú novinku v analýze protických metabolitov centrálneho metabolizmu predovšetkým v trikarboxylátovom cykle v náväzných kataplerotických a anaplerotických reakciách, beta-oxidáciách a jednouhlíkatom cykle.

Ide o prvé dva kity PGL TFECF BAP kit a PGL HFBCF BAP kit, oba v troch váhových modifikáciách pre 200, 500 a 1000 analýz za veľmi výhodných cenových podmienok. Tieto kity môžu byť používané manuálne alebo môžeme tiež ponúknuť plne automatizované riešenia (založené na CTC robotoch) pre pripojenie k akémukoľvek GC-MS systému.

Vývoj týchto produktov bol podporený TA ČR. Ďalšie kity budú, ako veríme, nasledovať. Sme pripravení poskytnúť ďalšie informácie na vyžiadanie.

Tešíme sa na spoluprácu.Good news (… for metabolomic scientists, et al.)
After many months of collaborative effort at Ceske Budejovice with colleagues from BC, we are ready to offer a world unique innovation for analysis of protic metabolites participating in the central metabolism, especially in the TCA cycle and the successive cataplerotic and anaplerotic reactions, the beta-oxidation and single carbon metabolism.

The first 2 kits are now available, PGL TFECF BAP and PGL HFBCF BAP, both in 3 versions for 200, 500 and 1000 analyses, for a very favourable price.

The kits can either be used manually or we provide a completely automated solution (based on CTC robot) when connected to any GC-MS system.

The development of these products has been supported by TA CR. We believe, development of more kits will follow soon.

Please don’t hesitate to contact us and request any additional information.

We are looking forward to cooperation.