NOVINKA: Nicolet iG50 FT-IR Spektrometer

Potrebujete merať priamo vo výrobnej prevádzke a mať výsledky čo najskôr? Nový Thermo Scientific™  Nicolet™ iG 50 FT-IR Spektrometer je pre Vás tou najvhodnejšou alternatívou. Systém rozširuje použitie vlajkovej lode Thermo Scientific™  Nicolet™ iS™50 ako základnej platformy pre priemyselné aplikácie ( video ).

Nicolet_iG50_FT_IR_Spectrometer.png

Systém prináša parametre vedeckého zariadenia pre priemyselné aplikácie, ako napr. analýza kvapalín, analýza prchavých organických uhľovodíkov (VOC), analýza plynov alebo kontinuálny monitoring emisií, ďalej analýza na mieru...

Spektrálny rozsah systému umožňuje prenos akejkoľvek aplikácie z Vášho laboratória priamo do výrobnej prevádzky, a to aj vďaka prídavným detektorovým modulom, čo umožňuje rozšíriť analytické aplikácie, napr. pre sledovanie veľmi rýchlych reakcií v procese výroby, a tým ju mať v plnom rozsahu pod kontrolou.

Vybrané parametre:
Spektrálny rozsah: 
  • 7800–350 cm -1 (KBr delič lúča)
  • 6000–650 cm -1 (ZnSe delič lúča)
  • Rozlíšenie 0,5 cm -1
  • Skenovacia rýchlosť 0.158–6.28 cm/s
Bližšie informácie nájdete v brožúrke .