Novinka-stolná centrifúga Sigma 2-7

Nová stolná centrifúga Sigma 2-7 bola zostrojená na základe skúseností zákazníkov a to najmä z oblasti humánnych a veterinárnych lekárov, ktorí v bežných podmienkach ambulancie potrebujú diagnostikovať krv pacientov (sedimentácia/koagulácia krvi; 'clot time'). Bola navrhnutá pre laboratóriá, ktoré hľadajú uživateľsky jednoduchý, spoľahlivý a tichý nástroj. Modré LED diódy, ktoré počas prevádzky svietia zo spodnej strany centrifúgy na povrch stola, jasne signalizujú prebiehajúce odstreďovanie.

Centrufuga%20Sigma%202-7.jpg
Mezi hlavné technické výhody tejto centrifúgy patrí :

rotorová komora z nerez ocele
imbalančný senzor
automatické otváranie veka centrifúgy
modro podsvietený displej a spodná hrana centrifúgy
programovateľnosť 'clot time'
Konštrukcia centrifúgy a rotorovej komory bola zameraná predovšetkým na tichú výkonnosť pri veľmi malom náraste teploty vzorky, čo je dôležiitý parameter pri vzorkách krvi.

Základné technické parametre:

max. otáčky (min -1 ): 4000
max. RCF (x g): 2 540
max. kapacita: 30x15 ml; 4x100 ml
programy: 10
akceleračné/deceleračné krivky: 2