Novinky v LC-MS Thermo Scientific

Na tohtoročnej konferencii ASMS v Indianapolise boli predstavené novinky a pokrokové technické vymoženosti v produktovom rade LC-MS Thermo Scientific, ktoré opäť posúvajú pomyselnú technologickú latku.

Rodina trojitých kvadrupólov sa rozšírila o nových členov TSQ Quantis TSQ Altis , ktoré sú oba vybavené novými iónovými zdrojmi a troj-segmentovými kvadrupólmi s hyperbolickými tyčami pre vyššiu priepustnosť selektovaných iónov. Kým TSQ Quantis osloví rutinné laboratóriá vyžadujúce precíznu, výkonnú a robustnú aparatúru, ktorou dosiahnu vysnívané detekčné limity, TSQ Altis vybavený navyše patentovanou iónovou optikou (Electrodynamic Ion Funnel) s možnosťou nastavenia rozlíšenia od 0,2 Da (FWHM) uspokojí vysoké nároky sofistikovaných výskumných a vývojových centier.

Najvýkonnejší zástupca Orbitrapov s predradeným kvadrupólom ( Q Exactive HF ) disponujúci ultra-high-filed orbitálnou pascou bol zdokonalený v rýchlosti dávkovania iónov do pasce, čo vedie k dosiahnutiu skenovacej frekvencie až 40 Hz pri rozlíšení 7 500 (na hmote m/z 200). Táto unikátna vlastnosť spolu so zdokonalením HCD kolíznej cely je implementovaná do nového prístroja s označením Q Exactive HF-X .

Hybridný vysoko-rozlišujúci hmotnostný spektrometer Orbitrap Fusion Lumos označovaný tiež ako Tribrid Lumos ponúka využitie troch hmotnostne spektrometrických techník – kvadrupól, dvojkomorovú lineárnu iónovú pascu a orbitálnu iónovú pascu (Orbitrap). Vylepšená technológia výroby týchto jednotlivých súčastí vedie k rozlíšeniam až 1 000 000 v kombinácii s HCD a voliteľnou ETD fragmentáciou sa Tribrid Lumos stal bezkonkurenčným a najvyhľadávanejším nástrojom v proteomike.

Obr. 1: Noví členové v rodině trojitých kvadrupólů TSQ Altis (uprostřed) a TSQ Quantis (vpravo) s předřazeným UHPLC Vanquish (vlevo)

Obr. 1: Noví členovia v rodine trojitých kvadrupólov TSQ Altis (uprostred) a  TSQ Quantis (vpravo) s predradeným UHPLC Vanquish (vľavo)

Obr. 2: Nové hyperbolické třísegmentové kvadrupóly, jejichž krajní sekce je kontinuálně provozována v plně propustném RF módu

Obr. 2: Nové hyperbolické troj-segmentové kvadrupóly, ktorých krajná sekcia je kontinuálne prevádzkovaná v plne priepustnom RF módu

Obr. 3: Reprodukovatelnost ploch píků Atrazinu v extrahovaném pórku na nízkých koncentračních hladinách; žlutě je vyznačeno odstavení systému na 12 hod pro demonstraci celkové stability signálu

Obr. 3: Reprodukovateľnosť plôch píkov Atrazinu v extrahovanom póru na nízkych koncentračných hladinách; žltou je vyznačené odstavenie systému na 12 hodín ako ukážka celkovej stability signálu

Obr. 4: Orbitrap Fusion Lumos s rozlišením 1 000 000

Obr. 4: Orbitrap Fusion Lumos s rozlíšením 1 000 000