NOVÝ EXTERNÝ PRÚDOVÝ A NAPÄŤOVÝ BOOSTER OD BIO-LOGIC SAS

Firma Bio-Logic SAS (Claix, Francie) rozširuje ponuku a konfiguráciu externých výkonných potenciostatov a multipotenciostatov pre vysoké prúdové záťaže s možnosťou paralelizácie až do 120 A, s možnosťou EIS s rozsahom frekvencií 500 kHz - 10 μHz, so zachovaním všetkých ostatných funkcionalít programu EC-Lab, vrátane simulácie a fitovania – Z-Fit.

Francúzska firma Bio-Logic SAS systematicky vyvíja a produkuje rozsiahly program vedeckej, výskumnej a testovacej elektrochemickej prístrojovej techniky, napr. potenciostatov/galvanostatov, jedno- a aj viackanálových prístrojov, boosterov, elektrochemických skenovacích systémov, testovacích staníc batérií, akumulátorov a palivových článkov. Takmer 30 rokov existencie Bio-Logic SAS prináša na trh pravidelné inovácie aj celkom nové analytické zariadenia a technické riešenia. Aktuálnou témou výskumu je oblasť štúdia „skladovania“ energie a jej konverzia. Vývoj nových batérií, akumulátorov, superkapacitorov a palivových článkov a materiálov pre nich vyžaduje tiež novú meraciu a testovaciu techniku. Novým príspevkom, rozširujúcim možnosti konfigurácie a funkcionality špičkových potenciostatov Bio-Logic série založenej na technológii VMP-300, t.j. SP-200/240, SP-300, VSP-300, je nový prúdový a napäťový booster HCV-3048 (viď obr. 1).

Booster_HCV-3048  

Obr. 1 Booster HCV-3048, Bio-Logic SAS

Booster umožňuje prúdové zaťaženie až ±30 A pri 48 V, s možnosťou združenia – paralelizácie, až štyroch jednotiek s možnosťou maximálneho prúdu až ±120 A. HCV-3048 je „plug and play“ modul uvedených potenciostatov, zachováva a využíva prednosti hlavného riadiaceho programu EC-Lab ® , ktorý používajú všetky elektrochemické zariadenia Bio-Logic SAS. Booster zachováva možnosť použitia elektrochemickej impedančnej analýzy (EIS) v rozsahu 500 kHz - 10 μHz, so všetkými funkcionalitami, ktoré sú integrované v EC-Lab, vrátane pokročilého spracovania dát a analýzy ako sú modelovanie ekvivalentných obvodov a fitovanie rutinnou Z-Fit pomocou niekoľkých minimalizačných procedúr. Booster zachováva aj možnosť merania s „plávajúcim“ vstupom, je tak použiteľný aj pre meranie na uzemnených zariadeniach, elektrolyzéroch, pokovovacích a leštiacich prevádzkach. Kontúrový diagram EIS charakterizujúci vlastnosti boosteru je na obr. 2.

  Kont_Diagram_HCV-3048

Obr. 2 EIS kontúrový diagram zariadenia s jednou alebo štyrmi jednotkami HCV-3048 (dĺžka kábla 2,5 m)

Softvér EC-Lab je nepísaným štandardom v oblasti elektrochemického softvéru (je voľne k stiahnutiu na stránkach výrobcu Bio-Logic SAS).

Pre ďalšie informácie o prístrojovej technike spoločnosti Bio-Logic SAS kontaktujte odborného predajcu oficiálneho distribútora pre Českú a Slovenskú republiku: spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. ( www.pragolab.sk ).