Ultrasenzitívny Leica POWER HyD

O produkte

Rozšířené použítí pro photon counting

Společnost Leica Microsystems zavedla nový proprietární přístup k počítání fotonů, počítání energie, který překonává omezení při sběru fotonů na detektorech a je schopen rozlišit překrývající se fotony. Celá rodina detektorů Power HyD je vybavena tímto novým přístupem.

Technologie Power HyD S v kombinaci s počítáním fotonů poskytuje více než dvojnásobný dynamický rozsah* ve srovnání s klasickým počítáním fotonů. Tato vylepšená schopnost počítat fotony zlepšuje kontrast obrazu, zejména při vysokých intenzitách signálu, kde je mnohem větší pravděpodobnost překrývajících se fotonů. Můžete tak získat kvantitativní výsledky.  *srovnání lineárního rozsahu STELLARIS HyD S vs SP8 HyD v režimu počítání fotonů (CW)

csm_detectors-hela-cell2_64c91bc782.jpg

Dva způsoby detekce, žádný kompromis pro zobrazování

Detektory Power HyD S jsou novým jádrem STELLARIS systému. Tyto detektory MPPC (Multi-Pixel Photon Counter) založené na křemíku jsou výsledkem dlouholetých technických zkušeností společnosti Leica Microsystems. Výsledkem je vylepšená kvalita obrazu, která stanoví nové standardy v konfokálním zobrazování.

Power HyD S nabízí provozní režimy počítání analogových signálů i photon counting a poskytuje jedinečnou flexibilitu a univerzálnost pro širokou škálu konfokálních aplikací. Analogová detekce poskytuje nejvyšší dynamický rozsah, který vám umožňuje sbírat přesná a kvantitativní data při vysokém nebo nízkém počtu fotonů. Přepnutím do režimu počítání fotonů získáte extrémně nízký šum, který vám poskytne bezkonkurenční citlivost i na ty nejslabší signály.

csm_Illustration-Detectors_cbd025e67b.jp

Ultra-citlivá detekce obrazu: Zachovejte integritu vzorku pomocí efektivního získávání signálu

Detektory Power HyD S poskytují vysoce kontrastní obraz díky vylepšené citlivosti a nízkému šumu. Tato kombinace je obzvláště užitečná pro vzorky, které je třeba zobrazovat při nízkém výkonu laseru. Vysoká citlivost a nízký signál na pozadí znamenají, že jemné vzorky lze stále zobrazovat jasně, téměř bez rušení nebo šumu, i když je výkon laseru snížen na minimum, což je chrání před fototoxicitou.

Detektory Power HyD S umožňují zvýšenou citlivost v modrozeleném rozsahu s účinností detekce fotonů (PDE) až 56%, což je více než dvojnásobek ve srovnání s konvenčními detektory multi-alkalických fotonásobičů (PMT). Tato ultra-citlivá detekce přichází v rozsahu, kde vyzařují nejčastěji používané fluorescenční sondy, jako je CFP nebo GFP, což vám pomůže vylepšit vaše experimenty se zobrazováním živých buněk, a to i při nízkoúrovňových signálech.

csm_Zebrafish_PowerHyDFamily_sc_d0442852

Rozšířené zobrazování červené oblasti se STELLARIS

Rodina detektorů Power HyD v kombinaci s novým laserem s rozšířeným rozsahem poskytuje více barevných možností v blízkém infračerveném spektru a poskytuje neuvěřitelně široký spektrální rozsah pro excitaci a detekci fluorescence. Detektory Power HyD rozšiřují rozsah detekce až na 850 nm, což vám umožní přidat k experimentu až 3 další fluorofory. Tato nová všestrannost vám dává více možností v NIR oblasti. 

Detektory Power HyD S a Power HyD R poskytují vynikající citlivost ve spektrálním rozsahu blízké infračervené oblasti *, s 3x vyšší PDE ve srovnání s detektory PMT. Naše detektory Power HyD R pro prodloužený výkon červené vám poskytnou vynikající signál v tomto rozsahu a optimální využití nových vlnových délek. WLL umožňuje optimální použití několika klíčových fluoroforů v novém rozsahu (např. AF750, AF790, CF 700, CF 750, CF 770). * Blízký infračervený spektrální rozsah (720-850nm).

csm_detectors-cos7-cells_d32cf23faa.jpg

Potenciál STELLARISu s TauSense funkcí

Poskytnutím vysokorychlostního počítání fotonů s přesnými informacemi o době příchodu fotonu umožňuje celá řada detektorů Power HyD používat funkci TauSense, což umožňuje současné zachycení intenzity fluorescence a informací o životnosti ve vašem vzorku. TauSense je zcela integrovaný, takže pouhým kliknutím je možné přidat další rozměr. TauSense vám umožňuje prozkoumat buněčné mikroprostředí a metabolické stavy a také oddělit barviva na základě informací o jejich životnosti fluorescence nikoliv unmixing na základě klasické fluorescence.

csm_Arabidopsis-Thaliana-leaf-w_e42a5bd7

Specializované detektory pro FLIM, FCS, FLCS

Detektory Power HyD X a Power HyD R jsou speciálně optimalizovány tak, aby co nejlépe využily zobrazovací aplikace s photon counting funkcemi. Detektory Power HyD X a Power HyD R byly vyvinuty tak, aby byly dokonalým detektorem pro všechny metody SMD (single molecule detection). Aktivní chladicí systém složený z vestavěného Peltierova chlazení a dalšího externího chlazení, které snižuje šum, má za následek nejvyšší kvalitu dat SMD. Vysoká kvantová účinnost v kombinaci s prakticky žádným pulzováním detektoru umožňuje získání přesných dat o difúzi. Díky vysokému počtu fotonů a krátké době odezvy přístroje jsou detektory Power HyD X a Power HyD R světovým lídrem v oblasti těchto aplikací.

Více informací v tutoriálu, výčet informací zde 

  • Plně integrované do Leica spektrálního detektoru pro multi-spektrální experimenty
  • Super citlivost díky unikátní technologii
  • Ideální pro rychlé snímání např. 28 fps při 512x512 px
  • Možnost kvantifikace pro jednotlivé fotony
  • Připraveno pro modulární systém STELLARIS