Leica TL3000 transmisná základňa

O produkte

Zameranie

TL3000 ergo odporúčame predovšetkým pre tých, ktorí preferujú prácu priamo s mikroskopom, ale zároveň nechcú prísť o možnosti pokročilých snímaní. Veľká pracovná plocha a špeciálna ergonómia zaručujú bezpečnú a pohodlnú prácu, prvky automatizácie a kódovanie jednotlivých prvkov potom umožní pokročilé snímanie a reproducibilitu.

LED osvetlenie

Osvetlenie je tvorené kvalitným LED zdrojom s konštantnou farebnou teplotou. LED zdroj bol špeciálne navrhnutý pre zobrazenie celého viditeľného spektra. S TL3000 ergo uvidíte Vaše vzorky vždy v reálnych farbách a rozpoznáte každý najmenší detail.

Zobrazení běžného LED osvětlení vlevo a Leica LED osvětlení vpravo.

Zobrazenie bežného LED osvetlenia vľavo a Leica LED osvetlenia vpravo

Vždy v správnom svetle. Svetelný zdroj je plne kódovaný*. U základne Leica TL3000 ergo získavate istotu vždy správnych svetelných podmienok. Uložte a opäť vyvolajte všetky parametre osvetlenia pre každý nasnímaný obrázok a získajte tak 100% istotu opakovateľnosti.

*Funkcia kódovania umožní ukladať snímky spolu s informáciami o ich nasvietení. Následne stačí zvoliť obrázok, ktorého nasvietenie Vám vyhovuje, a softvér Vás sám navedie k ich správnemu vyvolaniu. Taktiež môžete vytvárať vlastné profily nasvietenia.

Využite základňu pre prácu aj pre pokročilé fluorescenčné snímanie. Svetlo možno ovládať stlačením tlačidla, nožným spínačom, alebo cez dotykovú obrazovku multifunkčného externého ovládača. Pre automatizované multikanálové snímanie možné svetlo ovládať cez snímacie SW LAS a LASX.

Reflexné zrkadlo je opatrené špeciálnym povrchom pre snímanie bez nežiaducej autofluorescencie z LED zdroja.

Využite Rottermanov kontrast v kombinácii s fluorescenciou pre presný zber cieľových jedincov aj na silno autofluorescenčných materiáloch, ako napríklad agar.

Ergonómia

Tvar základne je navrhnutý predovšetkým pre prácu so vzorkami pomocou nástrojov. Vysoký profil a skosené strany základne slúžia ako stabilná opora pre ruky. Základňa tiež ponúka veľký manipulačný priestor. Disekcie, mikrooperácie a manipulácie so vzorkami sa s novou základňou stanú oveľa príjemnejšie a istejšie.

Kontrastné metódy

Sústreďte sa len na svoj experiment. Zmeny medzi pozorovacími metódami možno vykonávať pomocou jedného gombíka. Udržte rovnaké podmienky pre všetky opakovania. Ovládanie kontrastných štruktúr je tiež plne kódované.

Využite homogénne svetlé pole s pre kontrastné materiály.

Pre zle rozlíšiteľné štruktúry využite unikátny Rottermanov kontrast s vysokým kontrastom a reliéfnym zobrazením.

Zobrazení kontrastu. Vlevo temné pole, uprostřed rottermanův kontrast, vpravo světlé pole.

Zobrazenie kontrastu. Vľavo tmavé pole, uprostred Rottermanov kontrast, vpravo svetlé pole.

Zvýšte Vašu rozlišovaciu schopnosť. Pri pozorovaní zle rozlíšiteľných štruktúr najviac oceníte výhody temného poľa.

Zobrazení kontrastu. Vlevo bez rottermanova kontrastu a vpravo s rottaermanovým kontrastem.

Zobrazenie kontrastu. Vľavo bez Rottermanovho kontrastu a vpravo s Rottermanovým kontrastom.

Príslušenstvo

Základňu TL3000 ergo možno rozšíriť širokým portfóliom príslušenstva. Pre presné umiestnenie a možnosti veľkoplošného skenovania možno základňu rozšíriť manuálnymi a skenovacími stolíkmi.

Pre špeciálne aplikácie ponúkame rad špeciálnych filtrov. Napríklad zelený a žltý filter pre zvýšenie kontrastu pre vybrané vzorky, alebo filter pre pozorovanie v polarizovanom svetle.

Zobrazení filtrů. Vlevo s filtrem a vpravo bez filtru.Žluté šipky označují zajímavé oblasti.

Zobrazenie filtrov. Vľavo s filtrom a vpravo bez filtra. Žlté šípky označujú zaujímavé oblasti.

Základňu možno tiež rozšíriť výhrevnou plochou pre udržanie konštantnej teploty Vašich vzoriek.