LAS X Steel Expert

O produkte

Modul: Analýza ocelí rýchlo a intuitívne

Nový modul LAS X Steel Expert je užívateľsky veľmi prívetivý a ponúka možnosti tak expertom ako aj začiatočníkom pri analýze ocelí. Nie nadarmo sa hovorí "v jednoduchosti je sila", a preto s týmto modulom budete veľmi produktívny. Naviac dosiahnete reprodukovateľné a spoľahlivé analýzy inklúzií. Farebne označená vizualizácie umožňuje jednoduchšie rozlíšenie inklúzií, a to i v náročnejších prípadoch. Modul LAS X Steel Expert generuje analytické reporty v rôznych výstupných formátoch, ako sú pdf, Excel (možnosť prispôsobenia) a csv (výsledky analýzy sa rýchlo importujú do databáz). Modul LAS X Steel Expert podporuje komplexnú škálu regionálnych a medzinárodných štandardov. Je možné taktiež vytvoriť vlastné analytické štandardy pre potreby Vašej spoločnosti. Týmto spôsobom môžete rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky a zostať pred konkurenciou.

Zahrnuté normy?

csm_Steel-Analysis-Software-Sta_093e9593

Celé workflow?

workflow_LAS%20X%20Steel.jpg
Viac informácií o produkte u obchodných zástupcov či na e-mailovej adrese: mikroskopie@pragolab.cz