Leica HCS A

O produkte

High Content Screening Automation - Leica HCS A

Veľké objavy sa väčšinou stanú v čase, kedy sa to najmenej očakáva. Práve preto je tu Leica HCS A. Tento softvér zachytí akýkoľvek veľký či malý objav vďaka plne automatizovanému systému snímania. Je možné softvér použiť tak pre widefield mikroskopy, ako aj pre konfokálne mikroskopy. Je možné nastaviť mnoho druhov snímania a automatizácie.
Kombinácia a flexibilita konfokálneho bodového skenovania vo vysokej rýchlosti a veľmi rýchle kamery pre widefield mikroskopy Vám ušetria čas. Systém umožňuje nastaviť veľa druhov kompenzácií pri posune spôsobenom vplyvom prostredia, umožňuje Single Object Tracking (sledovanie vzoriek) a ďalšie možnosti. Vždy získate RAW dáta a teda neskoršia analýza nie je žiadnym problémom.
Leica HCS A podporuje všetky mikroskopické platformy, ako sú Leica TCS SP8, Leica TCS SPE a Leica AF6000.


Jednoduchá automatizácia a nastavenie - LAS AF MATRIX Mosaic softvér

Systém je možné automaticky nastaviť pre snímanie veľkých i malých preparátov, možno sa taktiež automaticky zamerať len na oblasť, ktorá sa nasníma s ďalšími parametrami a je tak viac analyzovaná už pri vlastnom snímaní. Snímanie je optimalizované pomocou algoritmov pro mozaiku. Stačí teda iba stlačiť tlačidlo a nechať systém pracovať.


LAS AF MATRIX Multiwell softvér

Máte veľké množstvo experimentov na viacerých bunkách? Aj toto nie je pre softvér problém, je možné ladiť sériu nastavení i pre 96 pozičné jamkové misky a pod. Podporované sú takmer všetky formáty misiek a sklíčok.