Leica LAS X

O produkte


Intuitívny, inovatívny, nepostrádateľný

Leica Application Suite X (LAS X) v sebe spojuje tie najvýkonnejšie funkcie, ktoré sú dnes k dispozícii.
Orientovaný dizajn a možnosť obnoviť definované nastavenie systému. LAS X je veľmi intuitívna zobrazovacia platforma na mieru pre Vaše potreby. Kombinácia inovatívnych softvérových a hardvérových možností, ako je mobilné pripojenie modulu, LightGate a Lambda sken mapovanie pre biely laser alebo ovládanie vodného dispenzora je LAS X nepostrádateľné riešenie pre mikroskopy v širokom zornom poli, konfokálne a ďalšie systémy od Leica Microsystems, vrátane super-rozlíšenia STED a GSD.
Jednoduché a univerzálne Wizards pre 3D a 2D analýzy.
DM share pre zdieľanie informácií.

Softvér na stiahnutie:

Podporované mikroskopy:

Invertované mikroskopy:
Leica DMi8
Leica DMI6000 B
Leica DMI4000 B
Leica DMI3000 B
Leica DM IL LED
Vzpriamené mikroskopy:       
Leica DM4 B, Leica DM6 B
Leica DM6 FS
Leica DM6000 B, Leica DM5500 B
Leica DM5000 B, Leica DM4000 B LED
Leica DM3000, Leica DM3000 LED
Leica DM2500
Leica DM2000, Leica DM2000 LED
Leica DM1000, Leica DM1000 LED
Fixed systémy:
Leica DM6000 FS
Stereomikroskopy:
Leica M165 FC
Leica M205 FA
Leica MacroFluo (Z16 APO A, Z6 APO A)