Leica LAS X moduly

O produkte

Leica LAS X moduly

Leica ponúka veľmi široké portfólio modulov pre LAS X. Vyberte si ten, ktorý skutočne potrebujete. Vieme Vám vytvoriť i výhodné zostavy modulov v balíčku.

Leica LAS X základné moduly

 • LAS X Multi Channel Acquisition - Možnosť definovať až 8 akvizičných kanálov pre fluorescenciu a svetlé pole, vrátane kontrastných metód. Napríklad automatického DIC experiment.
 • Time-Lapse - Možnosť časozberného snímania a nastavenia intervalu či počet časových dôb pre snímanie.
 • Z-Control a Software Autofocus - Nastavenie Z snímania tzv. Z-stackov a taktiež softvérový autofokus, založený na princípe najlepšieho kontrastu a nastavenia osi Z. Multidimenzionálne snímanie.
 • Mark and Find - Zadefinovanie veľkého množstva pozícií pre skenovací/motorizovaný stolček. Ideálne v kombinácii s time-lapse modulom pre dlhodobé experimenty.
 • Stitching - Možnosť skladania obrázkov do jedného obrázku s vysokým rozlíšením.
 • Extended Depth of Field - Ideálny modul pre skladanie obrázka v osi Z do jedného obrázku, ktorý bude celý vo fokuse. Vytvorením obrázku EDOF.
 • Live Image Builder - Možnosť manuálneho i motorického skladania obrázku pre osi, ktoré potrebujete. Najčastejšie v osi Z.

lasx-ls-workflow_04.jpg

complex-simple-lasx-ls_05.jpg


Leica LAS X rozšírené moduly

 • Calcium Imaging Module - Modul pre online ratio meranie, online zobrazenie pomeru grafu a výsledného obrázku.
 • Live Data Mode - Modul pre interaktívne nastavenie dlhodobého snímania, možnosť nastavenia tzv. jobs a zlúčenie fluorescencie s brightfield aplikáciami, online vyhodnotenie. Možnosť nastavenia prahovania.
 • Colocalization - Histrogram s kolokalizáciou. Pre potreby odlíšenia kolokalizovanej časti.
 • FRET SE - Sprievodca pre FRET analýzy, možnosť použitia pre widefield i konfokálne mikroskopy.
 • Environmental Control - Nastavenie environmentálnych podmienok priamo zo softvéru. Podporuje Peacon, OKOlab a ďalší hardvér. Online správa a informácie, vrátane uloženia do metadát.
 • Mobile Connection - Máte inteligentný telefón? Tento modul je potom pre Vás. Sledujte experimenty vzdialene zo svojho telefónu či tabletu.
 • FRAP Wizard - Modul pre FRAP experimenty, možnosť použitia pre widefield i konfokálne mikroskopy.
 • HCS A - Modul pre dlhodobé snímanie a nastavovanie. Možnosť "object tracking" a ďalších modulov pre tento samostatný modul.

lasx-analysis-snap-768x432_04.jpg

handle-data-lasx-ls_04.jpg


Leica LAS X Vizualizácia + Analýza

 • 3D Visualization - modul pre vygenerovanie 3D obrázkov z daných Z-stackov. Doporučujeme lepšie grafické karty od nVidia. Realtime operácie v 3D.
 • 3D Analysis - Kompletná nová 3D analýza s nápovedou pre nastavenie. Analýza nebola nikdy jednoduchšia.
 • 2D Analysis - Kompletná nová 2D analýza s nápovedou pre nastavenie. Analýza nebola nikdy jednoduchšia.
 • 3D Deconvolution - Dekonvolúcia a optimalizácia PSF v 3D.
 • 2D Deconvolution - Dekonvolúcia a optimalizácia PSF v 2D.
 • Measurements - Modul pre meranie vzdialeností, vizualizácia merítok a pod.
 • Dye Finder - Multispektrálny unmixing. Predovšetkým pre konfokálne mikroskopy.

modules-r-crop.jpg

Leica X základné moduly pre materiálové mikroskopy

 • Leica LAS X User Management - Vytvorte skupinu užívateľov s rôznym stupňom prístupu. Povolte alebo zakážte individuálne funkcie pre rôznych užívateľov.
 • LAS X Extended Annotation – Vytvorte poznámky k obrázkom v rôznych štýloch, farbách a veľkostiach.
 • LAS X Measurements – Odmerajte parametre ako dĺžka, polomer, plocha, dĺžka plochy, uhol, perimetre na objektoch, ktoré si vyznačíte. Možnosť použiť vodiacich linií a šipiek priamo v živých obrazoch. Pridajte značky pre jednoduchú analýzu. Aplikujte merania do Vašich obrázkov a porovnajte ich už s preddefinovanými vzormi. Použite merania dĺžky a porovnajte ich rozpätie s ostatnými obrázkami v databáze.
 • LAS X Reticule – Zobrazte digitálnu sieť a jednoducho určite veľkosť zŕn, dĺžku úsečiek, priemer kruhov a rozmery vlákien. Možnosť použitia digitálnych štvorcov v živom obraze na meranie a porovnávanie. Na rozdiel od okulárov s mriežkou, digitálna sieť sa sama prispôsobuje rôznym zväčšeniam a rozlišovacím schopnostiam mikroskopu.
 • LAS X Live Stream Movie - Zachyťte obraz automaticky v predvolených časoch a vytvorte tak video záznam podľa Vašich predstáv. Takto získaný záznam sa ukladá jednotlivo v obrázkoch, a taktiež vo formáte AVI.


lasx-id-modules_02.jpg

templates-lasx_04.jpg  

Leica X rozšírené moduly pre materiálové mikroskopy

 • Leica LAS X Live Image Builder – Vytvorte obrázky, ktoré budú väčšie než obrázok limitovaný veľkosťou zorného poľa. Získajte jeden in-fokus obrázok, ak hĺka ostrosti poskytuje iba čiastočne zaostrený obraz.
 • LAS X Z-Control & SW Autofocus - Vytvorte jeden zaostrený obraz pomocou kombinácie viacerých zaostrených obrázkov v osi Z. Takto softvérovo ošetríte predĺženú hĺbku ostrosti, čiže Extended Depth of Focus (EDOF).
 • LAS X Extended Depth of Field – Skompletizujte jeden ostrý 2D obrázok z viacerých čiastočne zaostrených obrázkov. V spojení s 3D Surface Viewer, potom jednoducho vytvoríte 3D model.
 • LAS X Stitching - Spojte viacej obrázkov do jedného celku v osi x a y. Pomocou špirálovitého skenovania rýchlejšie odhalíte pole Vášho záujmu. Takto získaný obrázok môžete následne skúmať pomocou LAS X 2D Analysis.
 • LAS X 3D Surface Viewer – Pomocou tohto modulu zobrazíte 3D povrchy vytvorené pomocou LAS X Extended Depth of Field.
 • LAS X 3D Surface Measurements - Vám umožní merať 3D povrchy získané v LAS X Extended Depth of Field pomocou LAS X 3D Surface Viewer.

csm_lasx-id-modules3_ba06e3568b.png

csm_LAS_X_Measurement-Annotatio_35fd49a2

Leica X rozšírené expertné moduly pre materiálové mikroskopy

 • Leica LAS X Nodular Cast Iron Expert
 • LAS X Decarburisation Expert
 • LAS X Metallography Toolbox
 • LAS X Grain Expert
 • LAS X Phase Expert
 • LAS X 2D Analysis
Pre bližšie priblíženie a predvedenie daných modulov, prosím, kontaktujte našich obchodných zástupcov.

lasx-id-modules2.png

Fullscreen_LASX-Industry_04.jpg