Fogging Tester

Horizon Fog Testing System
Zariadenie Thermo Scientific Horizon Fog Testing System je určené na testovanie zahmlievania reflektometrickou metódou alebo gravimetrickou podľa DIN, ISO a SAE noriem.

Detail