AIR monitoring

O produkte

V současné době nabízíme největší výběr kvalitních nástrojů pro sledování životního prostředí na trhu. Poskytujeme řešení, která přináší přesnost, spolehlivost, flexibilitu a pohodlí všem uživatelům zapojeným do systému monitoringu kvality ovzduší, jako i těm, zabývajícím se výzkumem dopadu vlivů životního prostředí na člověka.

Poskytováním EPA a mezinárodně schválených metod, stejně jako nástrojů pro jejich sledování, jsou produkty Thermo Scientific těmi pravými pro Vaše aplikace:
 • dohled nad dodržováním norem
 • identifikace a řízení zdroje znečištění
 • mimořádné události
 • určení trendů plynných emisí, nebo částic
 • forenzní obory
 • výstavba a sanace
 • těžba
Monitoring částic (PM)
Nabídka přístrojů Thermo Scientific pro monitoring částic zahrnuje produkty původních značek R & P Co, a Andersen, které již léta znáte a důvěřujete jim
Ať už jste zaměření na výzkum dopadu částic na lidské zdraví, nebo monitorování souladu s normami, firma Thermo Scientific nabízí nejširší řadu produktů právě pro Vás.

Používané technologie
Využitím nejmodernějších technologií na trhu, nabízíme více možností pro různé aplikační potřeby

Manuální:
 • referenční metody na principu filtru
 • PUF pro chemickou speciaci
Kontinuální
 • TEOM - Real-time technologie mikrovah, která poskytuje přímé měření hmotnosti s NIST návazností.
 • Beta attenuation - Používá zářiče C14 jako zdroje
 • Hybridní technologie - Využití rozptylu světla a Beta Attenuation pro extrémně rychlou a spolehlivou odezvu
Plynné polutanty
Naše nová řada iSeries plynových analyzátorů Thermo Scientific byla navržena pro snadný přístup ke všem komponentům. Uživatelské rozhraní shodné napříč celou řadou umožňuje uživatelům všech úrovní zkušeností velmi snadné ovládání.
Monitoring plynů na stopové úrovni zahrnuje: Ozone SO2 CO H2S NO NO2 NOx NH3 CH4 NMHC THC

Technologie
Nabízíme komplexní řešení pro detekci široké škály plynných znečišťujících látek s využitím různých technologií, aby vyhovoval Vašim specifickým potřebám.
 • NDIR - Nedisperzní infračervená absorbce je technologie použité pro měření CO, CO2, HCl a další plyny pohlcující infračervené záření.
 • Chemiluminiscence - Standardní technologie pro měření dusíkatých sloučenin jako NO, NO2 a NH3
 • Pulzní fluorescence - Propagovávno firmou Thermo Fisher coby nejspolehlivější, nejcitlivější a nejpřesnější metoda pro stanovení SO2.
 • FID - Plamenově ionizační detekce je nejběžnější způsob měření uhlovodíků splňující kritéria US EPA metod 25a a 25b.
 • UV fotometrie - Na základě NIST referenčního fotometru pro nejselektivnější dostupné měření ozónu