P EDR-Z

O produkte

Laboratorní jednotka P EDR-Z je vhodná pro laboratorní testy membránového procesu elektrodialýzy. Umožňuje provádět inženýrské činnosti výzkumného a technologického zaměření při úpravě (odsolení) roztoků různého charakteru. Jednotka je standardně vybavena elektrodialyzačním (ED) modulem EDR-Z/10-0.8 deskového typu s 10 páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity elektrod.

Součásti jednotky
  • ED modul EDR-Z/10-0.8 - s možností reverzace polarity elektrod
  • zásobníky pro diluát (D), koncentrát (C) a elektrodový roztok (E), které jsou umístěny v temperovatelné průtočné vodní nádrži s vnějším připojením
  • průtočné cely pro měření pH, teploty a vodivosti v diluátu a v koncentrátu
  • rotametry diluátového, koncentrátového a elektrodového okruhu
  • chemicky odolná čerpadla diluátu, koncentrátu a elektrodového roztoku
  • elektročást s DC zdrojem a ovládacím panelem
Volitelné příslušenství
  • vyměnitelné zásobníky pro koncentrát a diluát v objemu 0,5 - 2 litry
  • sondy pro automatické měření parametrů (pH, teplota a vodivost) pro koncentrát a diluát včetně měřícího zařízení