P2 EDR-X

O produkte

Pilotní jednotka P2 EDR-X je vhodná pro poloprovozní testy membránového procesu elektrodialýzy. Užívá se pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie nebo může být využita jako malá průmyslová jednotka pro komerční účely.
Jednotka je vybavena jedním až dvěma elektrodialyzačními (ED) moduly EDR-X deskového typu s 50 nebo 100 membránovými páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity elektrod.

Jednotku P2 EDR-X lze provozovat ve vsádkovém, polo-kontinuálním nebo kontinuálním režimu variantně v jednostupňovém nebo dvou-stupňovém zapojení ED modulů s ruční reverzací hydrauliky diluátu a koncentrátu.

Součásti nabídky
 • ED modul(y) EDR-X/50-0.8 nebo EDR-X/100-0.8 s možností reverzace polarity elektrod
 • čerpadla diluátu (D), koncentrátu (C) a elektrodového roztoku (E)
 • pojistný filtr diluátového i koncentrátového okruhu
 • přípojná místa externích zásobníků diluátu a koncentrátu - zásobníky D a K okruhu
 • nejsou součástí jednotky
 • zásobní nádrž pro elektrodový roztok s víkem
 • rotametry diluátového, koncentrátového a elektrodového okruhu
 • manuální reverzační systém hydrauliky toku diluátu a koncentrátu
 • DC zdroj stejnosměrného proudu s manuální reverzací polarity
 • záznam procesních parametrů (pH, vodivost, teplota, el. napětí, el. proud)
Volitelné příslušenství
 • 2. modul EDR-X
 • dávkovací čerpadla pro diluát a koncentrát