Porotec

porotec_logo.jpg

Spoločnosť Porotec bola v roku 1994 založená bývalými zamestnancami Carlo Erba, ktorý mali viac ako 30 ročné skúsenosti s automatizovanými prístrojmi pre ortuťovú porozimetriu a objemovú sorpciu plynov. V súčasnosti spoločnosť Porotec ponúka širokú škálu inovatívnych vedeckých prístrojov pre určenie pórovitosti materiálov, povrchových charakteristík meteriálov a charakterizáciu častíc. Prístroje spĺňajú najvyššie nároky v oblasti vedy ako aj v oblasti kontroly kvality v priemysle. S využitím aplikačného laboratória Vám spoločnosť Porotec môže vypracovať riešenie na mieru pre Vaše potreby charakterizácie materiálov.

Odkaz na stránky dodavatele: Porotec