MECAPLAN 350

O produkte

MECAPLAN 350 je automatická rovinná bruska, která umožňuje rychlé a rozsáhlé odstranění materiálu při zachování integrity vzorků. Výkonný a rychlý, šetří spoustu času a spotřebovává méně spotřebního materiálu. Tento stroj je vhodný zejména pro laboratoře nebo dílny, které provádějí zkoušky na mnoha vzorcích.