Fog Testing System

O produkte

Vůně nového automobilu – směs vůní i pachů laku, lepidel, plastů, potahových textilii, kůže. Působením tepla se z těchto interiérových materiálů uvolňují těkavé organické sloučeniny (volatile organic compounds, semi-volatile organic compounds: VOC, SVOC). Páry těchto těkavých organických látek kondenzují na studenějším povrchu čelního skla, oken automobilu a tak snižují výhled řidiče, bezpečnost jízdy klesá. Kondenzující výpary z potahových, dekoračních materiálů mohou snížit výhled pasažérů z autobusů, tramvají, letadel, lodí a samozřejmě tak snižují světelnou pohodu v místnostech (zamlžení oken kancelářských budov atp.). Při dlouhodobém odpařování VOC, SVOC dochází k únavě, stárnutí interierových materiálů, které se projevuje jejich ztvrdnutím, křehnutím. Nově je Fogging Test System (FTS) používán v oblasti zkoušení čelních světlometů automobilů atp.

Podstatou metody je zahřívání vzorku normalizovaného rozměru (80 mm 2 ) materiálu vloženého na dno kádinek. Kádinky jsou ponořeny do vodní lázně s teplotou 100 °C a zahřívány 3 popř. 16 hod. (dle metody). Kádinky jsou těsněny fluoropolymerními o-kroužky a zakryty skleněnou destičkou a nebo Al folii. Kryty kádinek (skleněné destičky, Al folie) jsou chlazeny na 21 °C. Thermo Scientific Horizon FTS sestává z precizně temperované (řídicí jednotka AC-FTS,PC-FTS) vodní lázně s možností vložení 6ti kádinek, oběhového termostatu (SC100-A10, PC200-A28) a příslušenství.