Ultrazvuk Hielscher

O produkte

Společnost Hielscher je významným světovým výrobcem inovativních ultrazvukových zařízení pro laboratorní i průmyslové využití.

Několik příkladů aplikace laboratorních ultrazvukových homogenizátorů:
  • homogenizace a dispergace
  • rozrušování (desintegrace)buněk - extrakce relevantních komponentů nebo jejich homogenizace
  • vytváření emulzí z těžce mísitelných kapalin a vytváření nano emulzí
  • chemické aplikace ultrazvuku (sonochemie) - urychlování chemických reakí a zvýšení jejich výtěžků, štěpění vysokomolekulárních látek...
Laboratorní ultrazvukové homogenizátory nachází uplatnění:
  • v klinických a základních laboratořích i v průmyslovémvýzkumu
  • při přípravě vzorků pro kontrolu kvality i pro speciální analýzy (měření velikosti částic,HPLC...)
  • při poloprovozní výrobě speciálních produktů (kosmetických přípravků, emulzí, vakcín...)