AAS - iCE 3300

O produkte

iCE 3300 AA spektrometer - jednoatomizačný plameňový absorpčný spektrometer s plne automatizovanou kontrolou toku pracovných plynov.

  • jednoduchý atomizačný systém, ale vysoká prispôsobivosť
  • šesťlampový samonastavovací karusel
  • dvojlúčová optika s automatickou kalibráciou
Kompletné riešenie pre laboratóriá, ktoré prednostne využívajú plameňovú atomizáciu s občasným použitím pece/kyvety.

Základný model série iCE 3000. Umožní od najjednoduchších až po najkomplikovanejšie analýzy. Je vybavený dvojlúčovou optikou, inovovaným softvérom i hardvérom. Je navrhnutý ako kompaktný a ekonomicky prijateľný pre väčšinu požadovaných aplikácií s dôrazom na ergonomický vzhľad, jednoduchosť obsluhy a jednoduchú údržbu. Plná počítačová kontrola, zber dát, vyhodnotení a vizualizácie výsledkov je zaistená inovovaným programom Solaar kompatibilným s OS Windows. Prístroj je možné rozšíriť o hydridovú jednotku VP100, elektrickú pec EC90, autodilútor ID100 a taktiež o grafitovú pec GFS33 s voliteľným sledovaním procesov.

Kompaktný a užívateľsky príjemný.