AAS - iCE 3400

O produkte

iCE 3400 AA spektrometer - jednoatomizačný atómový absorpčný spektrometer so vstavanou grafitovou pecou s deutériovou a Zeemanovou korekciou pozadia.

  • šesťlampový samonastavovací karusel
  • TV kamera pre sledovanie procesov v peci už v štandardnom vybavení
  • Echelle optika s mriežkovým monochromátorom
  • možnosť pripojenia hydridového systému a elektricky vyhrievanej pece
Spektrometer je vhodnou voľbou tam, kde sú požadované extrémne detekčné limity.

Atómový absorpčný spektrometer iCE 3400 AA je kombinácia jednoduchosti a výkonu. Dokonalá optika, inovovaný vzhľad a flexibilná možnosť korekcie pozadia umožňuje dosiahnuť bezkonkurenčný analytický výkon. iCE 3400 predstavuje komplexné riešenie analýz s atomizáciou v peci.

Perfektné detekčné limity

Pomocou pece so Zeemanovou korekciou, ktorá je súčasťou spektrometra iCE 3400, je výkonnosť analyzátora dokonalá za všetkých okolností. Tento systém môže taktiež spolupracovať s generátorom hydridov, ktorý umožňuje nízke detekčné limity elementov arénovej skupiny.