AAS - iCE 3500

O produkte

iCE 3500 AA spektrometer - duálny - plameň a pec – atómový absorpčný spektrometer s voľbou štandardnej pece alebo pece so Zeemanovou korekciou pozadia. Funkcia TV kamery na sledovanie procesov v peci sú štandardnou výbavou.

  • programovo kontrolovaná plameňová alebo spaľovacia analýza bez nutnosti zásahu operátora
  • šesťlampový samonastavovací karusel pre maximálnu optickú priechodnosť
  • deutériová korekcia pozadia pre plameň a pec
  • Zeemanova korekcia pozadia je voliteľná pre použitie pece
  • dvojlúčová optika s duálnym monochromátorom s Eschelle optikou
Ideálny prvkový analyzátor pre vysoký výkon, veľký počet vzoriek s nutnosťou striedania atomizačných techník.

iCE 3500 AA spektrometer ponúka vysoký výkon, flexibilitu a jednoduchosť. Nový, inovovaný horák zvyšuje kapacitu a presnosť stanovení v plameni. Dokonalý optický systém, inovatívny vzhľad a zaručená presnosť korekcie pozadia zaisťuje bezkonkurenčný dokonalý analytický výkon.

Užívateľsky príjemné prostredie a ovládanie softvéru pomocou "wizardov" v prostredí programu Solaar umožňuje i začiatočníkom prechod všetkými aspektami analýzy a poskytuje pridanú hodnotu funkcionality i skúseným užívateľom.

Skutočná automatizácia využitia plameňa a aj pece

iCE 3500 umožňuje jednoduchým spôsobom prechod od plameňovej analýzy k analýze v peci, jednoduchým programovo ovládaným systémom. Vďaka tomu je prepínanie "plameň-pec" plne automatické, bez nutnosti zásahu obsluhy. Uloženie oboch atomizačných zariadení je dokonalé, a tým je preukázateľne zvýšená produktivita a výkonnosť. Možnosť rozšírenia o hydridovú jednotku VP100, elektrickú pec EC90, autodilútor ID100 a taktiež o grafitovú pec GFS35 alebo GFS 35(Z) so Zeemanovou korekciou pozadia. Obe pece majú TV systém pre sledovanie procesov ako súčasť štandardného vybavenia.