HAAKE MiniLab II

O produkte

Jedná sa o vyššiu verziu zariadení HAAKE MiniCTW. Na rozdiel od prvého modelu umožňuje automatické pneumatické plnenie a okrem extrúzie je taktiež zaistená recirkulácia a meranie viskozity. K tomu slúžia dva tlakové senzory umiestnené v recirkulačnom obehu. HAAKE MiniLab II disponuje teplotami až do 420 °C.

  • Ko-rotačná a proti-rotačná dvojzávitovka
  • Integrované meranie viskozity
  • Automatická prepážka pre cirkuláciu/extrúziu
  • Pneumatické plnenie
  • LCD displej pre grafické zobrazenie dát
  • Riadenie cez počítač alebo manuálne
  • Jednoduché čistenie