HAAKE MiniCTW

O produkte

HAAKE MiniCTW je dvojzávitovkový mikro compounder pre spracovávanie veľmi malých množstiev vzorky (cca 5g), užívateľovi týmto prináša časovú a finančnú úsporu pri výskume a vývoji špeciálnych materiálov.

Prístroj je založený na osvedčenej technológii využívajúcej kónickú dvojzávitovkovú extrúziu so súbežne a protibežne rotujúcimi závitovkami. HAAKE MiniCTW je zariadenie malých rozmerov, ktoré je možné pripojiť aj k prístroju MiniJET (mikroinjekčný vstrekovací lis so širokou škálou foriem na výrobu skúšobných teliesok pre mechanické a iné testovanie).