HAAKE MiniJet Pro

O produkte

Mikro injekčný vstrekovací lis so širokou škálou foriem na výrobu skúšobných teliesok pre mechanické a iné testovanie. Prístroj HAAKE MiniJet Pro je možné pripojiť k mikro extrúderu HAAKE MiniLab II. Ako vstup je možné použiť prášky, pelety, taveniny o hmotnosti 5 g k príprave disku, tyčiniek.

K prístroju je možné vybrať z veľkého množstva foriem a pripraviť tak vzorky pre reometrické meranie, optické a mechanické testy. Materiál je lisovaný pod výsledným tlakom 120.000 kPa pri teplote 450 °C. Forma je zahrievaná do teplôt 250 °C.

  • Malý objem vzorky
  • Rýchle a jednoduché použitie
  • Výmenné formy