Pharma mini HME

O produkte

Umožňuje prípravu malých šarží vzoriek pre klinické skúšky, kedy je k dispozícii iba niekoľko gramov vzorky (min. 3 g). Uplatňuje sa tiež pri kontinuálnej produkcii na mikroúrovni (do 100 g za hodinu), napr. u zdravotníckych materiálov ako sú implantáty. Slúžia tiež pre overovacie skúšky materiálov vo veľmi rannej fáze vývoja vysoko účinných materiálov, napr. v rukávovom boxe.

  • Potreba len 3 g vzorky
  • Malé rozmery, oddeliteľná časť s dotykovým ovládaním
  • Rýchle a jednoduché čistenie
  • Ochrana proti prachu a vode
  • Priepustnosť od minimálnych množstiev do 100 g/h
  • Softvér so záznamom teplôt, otáčok, torzie
  • Kompletné riešenie hodnotenia vzoriek pri spojení s Thermo Scientific HAAKE MiniJet (lisom)