HAAKE Series 1

O produkte

HAAKE RotoVisco 1 je klasický rotačný reometer. Môže byť vybavený všetkými nástavcami pre kontrolu teploty z radu Serie 1 (Peltier, elektrický, kvapalinový) a veľkým množstvom meracích systémov o rôznych geometriách.
Vďaka automatickému posunu meracej hlavy, nastavení nuly a meracej medzery je RotoVisco 1 unikátnym vo svojej triede.

HAAKE RheoStress 1 je univerzálny laboratórny reometer s možnosťami jeho využitia pre výskum. Vďaka 4. generácii vzduchového ložiska umožňuje meranie pomocou CS, CR a CD-módu v rotácii aj oscilácii.