V létě padlo rozhodnutí o radikální aktualizaci webu. V nejbližším termínu bude vybrána společnost, které bude zakázka přidělen.