24.10.2017 - 26.10.2017

Jesenný cyklus odborných seminárov

PRAGOLAB s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na tradičný Jesenný cyklus odborných seminárov v mestách:
 • 24.10.2017   Nitra  – Hotel Mikado, Hollého 11
 • 25.10.2017  Banská Bystrica   – Hotel Lux, Námestie slobody 2
 • 26.10.2017  Košice   – Hotel Ambassador, Hlavná 101
PROGRAM:

8:30-9:00  Káva na privítanie a registrácia

9:00-10:10  I. blok prednášok:
 • Iónová chromatografia, a prečo vlastne? (M. Kondeková)
 • KOLÓNA ako SRDCE chromatografickej separácie (J. Nagyová)
 • Potrebujeme nové technológie? (M. Danková)
10:10-10:20  Prestávka

10:20-11:30  II. blok prednášok:
 • Krížom-krážom spektrometriou (V. Čižmár)
 • Predstavenie nového ICP-MS triple quadrupole - iCAP TQ (R. Cibula)
 • Prečo je termická analýza dôležitá? Možnosti využitia termickej analýzy v rôznych oblastiach priemyslu (D. Perďochová)
11:30-12:30  OBED (zabezpečený organizátormi)

12:30-13:30  III. blok prednášok:
 • Moderní přístup k rutinní mikroskopii (J. Karas)
 • Mikroskopia v priemysle (V. Škorík)
13:30  Slovo na záver /diskusia a ukončenie

Registrácia na bezplatný seminár nižšie (prosíme Vás o uvedenie mesta, v ktorom sa zúčastníte nášho semináru).
Záväznú registráciu treba poslať do 17.10.2017 – prípadné zmeny prosíme nahlásiť!

Na Vašu účasť sa tešia: Mariana Danková, Daniel Brezovský, Róbert Cibula, Vladimír Čižmár, Jakub Karas, Monika Kondeková, Jana Nagyová, Dagmara Perďochová, Viktor Škorík a Agneša Klemászová.
POZVÁNKA NA SEMINÁR na stiahnutie tu .

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ.