26.4.2018

ŠKOLA AAS

Vážení užívatelia,
radi by sme Vás pozvali na seminár Škola AAS , ktorý organizujeme v spolupráci s poprednými českými a slovenskými odborníkmi v oblasti atómovej absorpčnej spektrometrie. Formou odborných prednášok, diskusií a konzultácií by sme Vám radi odovzdali informácie a odpovede na rad praktických tém z oblasti inštrumentácie a základnej metodológie merania s AAS. Príďte si vypočuť a spoločne konzultovať, aké sú možnosti a limity Vašich analýz.

Seminár je určený všetkým užívateľom a operátorom AAS zariadení. Absolvovaním tejto školy získate prehľad o možnostiach riešenia otázok, s ktorými sa pri analýzach s AAS bežne stretávate – napr. kedy použiť plameň/pec, ako fungujú optické systémy, korekcia pozadia a ako optimalizáciou všetkých týchto premenných zabezpečíte správnosť svojich analýz. Ďalej sa dozviete, ako správne pripraviť rôzne typy vzoriek pre analýzu, ako odhaliť a eliminovať interferencie a mnoho ďalšieho.

škola AAS


Dátum: 26. 4. 2018 od 9:00
Miesto: Nad Krocínkou 55/285, 190 00 Praha 9 – Prosek, sídlo spoločnosti PRAGOLAB s.r.o.
Pozvánka: TU
Cena: 120,- EUR bez DPH (v cene je zahrnuté kurzovné, obed a občerstvenie)
Registrácia: vyplnením registračného formulára nižšie

Prednášajúci :
 • prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR
 • doc. Karel Novotný, Ph.D., Masarykova univerzita, Ústav chemie
 • RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR

Orientačný program:

8.30 Registrácia účastníkov- welcome coffee
9.00 Základná teória AAS (prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.)
 • plameň, pec/kyveta, lampy, korekcia pozadia, optické systémy, sample introduction
10.20 Coffee break
10.30 Metodológia AAS – parametre a interferencie (doc. Karel Novotný, Ph.D.)
 • optimalizácia parametrov, kalibrácia (priama, prídavok štandardu, matrix matched standards, linearita/nelinearita), interferencie u plameňa/kyvety (spektrálne, nespektrálne, nešpecifická absorpcia, ionizácia, matrix interferencie)
12.00 Obed
13.00 Metodológia AAS – príprava/úprava vzoriek (doc. Karel Novotný, Ph.D.)
 • Zber vzoriek, skladovanie, príprava – rozkladné metódy, prekoncentračné a separačné techniky, praktické príklady
14.20 Coffee break
14.30 Hydridová technika (RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D.)
 • základná teória, selektívne generovanie, spôsoby generovania pre speciačnú analýzu, príklady aplikácií
15.15 Alternatívne metódy (ICP-OES, ICP-MS, AMA-254) (Lucie Krajcarová, Vladimír Čižmár)
15.45 Diskusia, rady a konzultácie
16.00 Ukončenie kurzu, odovzdanie certifikátov

Dôležité informácie:
 • v priebehu seminára budú účastníkom zabezpečené obedy a malé občerstvenie (v prípade požiadavky na špeciálnu diétu nás neváhajte kontaktovať!)
 • každý účastník školy dostane certifikát o absolvovaní
 • maximálny počet účastníkov je 10, preto Vás prosíme o včasnú registráciu!

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára nižšie.

Na základe Vašej záväznej registrácie Vám bude po ukončení seminára vystavená faktúra na uhradenie účastníckeho poplatku. Ak sa záväzne prihlásite a nemôžete sa kurzu zúčastniť, odhláste sa, prosím, písomne alebo telefonicky najneskôr 1 týždeň pred začiatkom kurzu.

Na stretnutie sa s Vami teší:
Lucie Krajcarová ( krajcarova@pragolab.cz , +420 736 622 582)
Vladimír Čižmár ( cizmar@pragolab.sk , +421 903 131 131)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

UPDATE

TERMÍN JE UŽ OBSADENÝ - OSPRAVEDLŇUJEME SA VŠETKÝM ZÁUJEMCOM.
(Kontaktujte nás prosím na bratislava@pragolab.sk , zaradíme Vás prednostne na ďalší termín.)