13.6.2018

PRAGOLAB DISCOVERY DAY v Bratislave

Vážené dámy, vážení páni,
spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný odborný seminár PRAGOLAB Discovery Day 2018 .
Dátum: 13. 6. 2018
Miesto: Hotel NH BRATISLAVA GATE ONE , Ambrušova 7, Bratislava
Registrácia: registrácia bola ukončená 6. 6. 2018.
Program na stiahnutie TU .

ČAS HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE A SEPARAČNÍ TECHNIKY MATERIÁLOVÉ A CHEMICKÉ ANALÝZY
8:30 - 9:00 Káva na privítanie a registrácia
9:00 - 9:10 Úvodné slovo
Mariana Danková, PRAGOLAB s.r.o.
Úvodné slovo
Dagmara Perďochová, PRAGOLAB s.r.o.
9:10 - 9:30 Ozvěny ASMS 2018 – novinky Thermo Scientific
Michal Godula, Thermo Fisher Scientific
Pokročilé kontrastní metody v mikroskopii
Jakub Karas, PRAGOLAB s.r.o.
9:30 - 9:50 Identifikácia látok v treťom tisícročí
Robert Mistrík, HighChem, s.r.o.
Poznejte možnosti interaktivní mikroskopické laboratoře,
Martin Kopecký, PRAGOLAB s.r.o.
9:50 - 10:10 Next Generation Technology for Reproducible and Precise Proteome Profiling
Lars Kristensen, Thermo Fisher Scientific
Propojení optické a chemické analýzy pomocí RapID LIBS systému na Leica mikroskopech
Giancarlo Parma, Leica Microsystems
10:10 - 10:30 Thermo Scientific iCAP RQ and TQ ICP-MS – Solutions for Challenging Applications
Simon D. Lofthouse, Thermo Fisher Scientific
Praktické ukážky mikroskopických techník*
10:30 - 11:00 PRESTÁVKA
11:00 - 11:20 Latest trends and developments in IRMS
Lionnel Mounier, Thermo Fisher Scientific
Process Parameters and Screw Configurations for Compounding of Feedstock and Batch Mixer Tests on MIM materials
Bernd Jakob, Thermo Fisher Scientific
11:20 - 11:40 Novinky v oblasti iónovej chromatografie a IC-MS
Roman Repáš, Tehrmo Fisher Scientific
Latest Advances in Sorption Science: Gravimetric Gas/Vapor Sorption as Characterisation Technique
Daniel Villalobos, Surface Measurement Systems
11:40 - 12:00 Time-Resolved Fluorescence Spectroscopy: Instrumentation and Applications
Maria Tesa, Edinburgh Instruments o.
New Developments on Dynamic Light Scattering: Application to Kinetic Measurement for Nanoparticles Synthesis
Sylvain Boj, Cordouan Technologies
12:00 - 12:20 Total Organic Carbon (TOC) for Water and Cleaning Samples
Daniel Kellnersteinmetz, Suez Water Technologies and Solutions
Praktické ukážky merania vzoriek*
12:20 - 12:40 A New TOC and TNb Solution for Various Water Samples
Ferry Hazenbroek, TE Instruments

12:40 Hands-on TOC Session*
Ferry Hazenbroek, TE Instruments

13:00 OBED (zabezpečený organizátormi)