18.3.2019 - 19.3.2019

Škola HPLC - praktický kurz

Vážené dámy, vážení páni,
radi by sme Vás pozvali na praktický kurz - Škola HPLC, ktorý usporiadame v spolupráci s Českou chromatografickou školou na čele s lektormi (a autormi publikácie Moderní HPLC separace v teorii a praxi) Luciou Novákovou a Michalom Doušom.

Dátum: 18. - 19. 3. 2019
Miesto: PRAGOLAB s.r.o., Drieňová 34, Bratislava
Prednášajúci:
  • doc. PharmDr. Lucie Nováková, PhD., Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
  • Mgr. Michal Douša, PhD., Zentiva Praha
Pozvánka s programom na stiahnutie TU.

ORIENTAČNÝ PROGRAM:
1. deň
9.00 prax v HPLC
- úvodná prednáška – inštrumentácia v HPLC, mobilné fázy, kolóny, príprava stroja pre analýzy
- praktická časť - prietok, tlak, rozdiel gradientu MeOH a ACN, geometria kolón vs. prietok, typy kapilár, analýza modelovej zmesi
13:00 obed
13.30 troubleshooting
- prednášky a cvičenia, simulácia - problémy systémového tlaku a základnej línie, problémy retenčného času a plochy píku, problémy chromatogramu
17.30 diskusia a rady, ukončenie prvého dňa

2. deň
9.00 vývoj chromatografickej metódy
- úvodná prednáška – vývoj metódy od A do Z
- praktická časť - separácia zmesí neutrálnych, kyslých a bázických látok
13.00 obed
13.30 odovzdanie certifikátov, ukončenie kurzu
- pomoc pri riešení konkrétnych HPLC úloh a problémov účastníkov

Cena kurzu: 298,- EUR bez DPH (v cene je zahrnuté kurzovné, študijné materiály, obed a občerstvenie)
  • praktická časť bude prevedená na HPLC systéme Vanquish Flex (Thermo-Dionex)
  • maximálny počet účastníkov kurzu je 10, preto Vás prosíme o včasnú registráciu!
  • v priebehu kurzu budú účastníkom zabezpečené obedy a občerstvenie (v prípade požiadavky na špeciálnu diétu nás neváhajte kontaktovať!)
Prihláška na stiahnutie TU.
Na základe Vašej záväznej prihlášky Vám bude vystavená zálohová faktúra na uhradenie účastníckeho poplatku. Ak sa záväzne prihlásite a nemôžete sa kurzu zúčastniť, odhláste sa prosím písomne alebo telefonicky najneskôr 1 týždeň pred začiatkom kurzu, inak kurzovné prepadá alebo je nutné ho uhradiť.

Na stretnutie sa s Vami teší
kolektív pracovníkov spoločnosti PRAGOLAB s.r.o.