18.6.2019 - 19.6.2019

Seminár technickej čistoty podľa VDA 19.1, VDA 19.2 (IATF)

Dátum : 18.6. - 19.6.2019
Miesto : Hotel Maximus, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno, Česká Republika
Cena : 160,- EUR bez DPH