22.10.2019 - 24.10.2019

Jesenný cyklus odborných seminárov

PRAGOLAB s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na tradičný Jesenný cyklus odborných seminárov v mestách: 
22.10.2019   NITRA  – Hotel Mikado, Hollého 11
23.10.2019   KOŠICE  – Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
24.10.2019   BANSKÁ BYSTRICA – Hotel Lux, Námestie slobody 2

PROGRAM: 

8:30-9:00  Káva na privítanie a registrácia

9:00-10:10  I. blok prednášok:
  • State of Art in GC-MS/MS (M. Korman, Thermo Fisher Scientific)
  • Iónová chromatografia vo svete hmotnostnej spektrometrie (M. Kondeková)
  • Papier znesie veľa (M. Danková)
10:10-10:20  PRESTÁVKA

10:20-11:30  II. blok prednášok:
  • Na veľkosti záleží (S. Lociová) 
  • Novinky v prvkovej analýze v Pragolabe (V. Čižmár)
  • Aplikace rentgenové fotoelektronové spektroskopie pro chemickou analýzu – XPS ve výzkumu a výrobě (P. Janderka)
11:30-12:30  OBED (zabezpečený organizátormi)

12:30-13:30  III. blok prednášok:
  • Leica Thunder Imaging Systems (D. Brezovský)
  • Elektrochemie - jednoduchý a efektivní nástroj pro výzkum i průmysl (P. Janderka)
  • Presi – mechanická príprava vzoriek (D. Brezovský)
13:30 Slovo na záver /diskusia a ukončenie

Počas seminára sa uskutočnia praktické ukážky analýz optickou mikroskopiou a FTIR spektrometriou.

REGISTRÁCIA na bezplatný seminár NIŽŠIE (prosíme Vás o uvedenie mesta, v ktorom sa zúčastníte nášho seminára).
Záväznú registráciu treba poslať do 15.10.2019 – prípadné zmeny prosíme nahlásiť!

Na Vašu účasť sa tešia:
Mariana Danková, Adrián Bohuš, Daniel Brezovský, Vladimír Čižmár, Pavel Janderka, Monika Kondeková, Miloš Korman, Sabína Lociová, Štefan Manca a Agneša Klemászová


REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ.