30.8.2021 - 22.11.2021

Kurzy infračervenej a Ramanovej spektroskopie pre rok 2021

Spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Nicolet CZ s.r.o. si Vás dovoľuje informovať o kurzoch infračervenej a Ramanovej spektroskopie, ktoré sa budú konať v Prahe na jeseň v roku 2021.

Ako každoročne máte možnosť zúčastniť sa týždňových kurzov Meranie vibračných spektier (kurz č. 1, termín 30.8.-3.9.2021) a Interpretácia vibračných spektier (kurz č. 2, termín 6.-10.9.2021). Ďalej si môžete vybrať trojdňový kurz Základy FTIR spektroskopie a práca s programom Omnic (kurz č. 4, termín 20.-22.9.2021) alebo dvojdňový kurz Program TQ Analyst (kurz č. 3, termín 14.-15.9.2021), zaoberajúci sa vytváraním kvantitatívnych a kvalitatívnych modelov pomocou tohto programu. Ďalej sa uskutoční kurz Úvod do Ramanovej spektrometrie a mikrospektroskopie nanoobjektov (kurz č. 5, termín 18.-20.10.2021). Kurz sa zaoberá základmi Ramanovho javu a jeho praktickým využitím (príklady aplikácií z praxe). Diskutované budú jeho výhody a nevýhody v porovnaní s infračervenou spektroskopiou, ďalej rozdiely medzi Ramanom Fourierovským a disperzným, technika SERS a ďalšie pokročilé techniky Ramanovej spektroskopie. Kurz FTIR Analýza palív a mazív (kurz č. 6, termín 8.11.2021) sa zaoberá získavaním kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií z infračervených spektier motorových a priemyselných olejov. Jednodňový kurz Teoretické základy infračervenej mikroskopie (kurz č. 7, termín 22.11.2021) je venovaný teórii, meracím technikám a využitiu infračervenej mikroskopie.

Ďalšie dôležité informácie nájdete v  POZVÁNKE na kurzy ( na stiahnutie ) a v  ČASOVOM PLÁNE kurzov ( na stiahnutie ).

Pre záujemcov je k dispozícii aj PRIHLÁŠKA  na kurzy ( na stiahnutie ).

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.